00.00:00

00:00:00

O co opravdu jde?

Onticky nejbližší je ontologicky nejvzdálenější

(Martin Heidegger)

Je mnoho věcí, které považujeme za samozřejmé, a na nich stavíme další poznávání a dorozumívání. Často ale nezkoumáme věci základní. Je opravdu všem tak jasné, co je to urbanismus a jaká jsou jeho bytostná témata? Na základě takového ptaní vzniká INVENTURA URBANISMU jako cyklus intenzivních setkání, platforma, jejímž smyslem je periodicky mapovat stav urbanismu v Česku a usnadnit tak reflexi oboru.

TERMÍN:
8. – 10.10.2010 přednáškové prostory M2 ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3 Praha 6 – Dejvice

POŘÁDÁ:
Ústav urbanismu
Fakulta architektury
České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 7
166 34 Praha 6 – Dejvice

PARTNEŘI:
ročník 2010 probíhá v rámci FORA 2000 a pod záštitou České komory architektů

KONTAKT:
Jan Jehlík, Jakub Filip Novák
T: + 420 731 133 233, + 420 776 573 391
M: info@inventuraurbanismu.cz
W: www.inventuraurbanismu.cz

přihláška

přihlašuji se na setkání INVENTURA URBANISMU 2010 ve dnech 8. a 9. října 2010 (účast po přihlášení ZDARMA, přihlášky jsou přijímány do 4. října 2010)

program

(PÁ 9 – 17 hod příspěvky, SO 10 – 12 hod diskuze , NE 10:10 hod tisková konference)

PÁTEK 8.10.2010
09:00 – 10:00 prezentace účastníků, zahájení

10:00 – 11:30 OBECNÉ / garant Jan Jehlík, moderuje Jana Tichá
Zdeněk Zavřel – Výuka urbanismu na Fakultě architektury – příčiny změn.
Jan Jehlík – Bludy víry v objektivní správnost a subjektivní estetiku.
Adam Gebrian – Postavte se proti mýtu s informacemi a prohrajete. Šanci představuje mýtus s reálným základem.
David Kraus – Vysoká a nízká kultura, elity a ulice.
Petr Hrůša – Lokalita – místo – věc a čas.
Jakub Filip Novák – S ním není tak dobře jako bez něho zle… aneb co a komu urbanismus nabízí?
Irena Fialová – Architektura a urbanismus v čase veřejném, soukromém a jiném.

11:30 – 13:00 přestávka na oběd

13:00 – 14:30 VEŘEJNÉ / garant Petr Hlaváček, moderuje Jana Tichá
Petr Hlaváček – Veřejný prostor jako společný prostor pro diskuzi a naslouchání.
Alena Šrámková – Taky urbanismus.
Radmila Fingerová – Hledání kvalitního veřejného prostoru, město a krajina.
Michal Kohout – Obytnost prostředí.
Ivan Plicka – Architekt, úředník, klient a téma: umíme žít ve městě?
Jan Sedlák – Na tenkém ledě.
Jiří Plos – Územním plánováním tam a zase zpátky, aneb o proměnách.

14:30 – 15:30 přestávka na kávu

15:30 – 17:00 PRAKTICKÉ / garant Roman Koucký, moderuje Jana Tichá
Koucký Roman – Strukturální diagnóza, periferie jako výsledek funkčního plánování města a její současný potenciál.
Kolařík Radek – Endemická mapa skeletu urbánní struktury – mentální obraz jako základní prostředek komunikace.
Hájek Petr – Analytické metody v urbanismu, plovoucí město, hraniční domy.
Hnilička Pavel – Města se roztahují, řídnou a rozpadají se, veřejný prostor mizí – jaké jsou reálné nástroje architekta.
Vašourková Yvette, Kovačevič Igor – Umění tvorby měst, o profesi, která je odpovědná vůči celé společnosti.
Cígler Jakub – Urbanismus – co je to za obor?
Ctibor Tomáš – Vize a proveditelnost!

SOBOTA 9.10.2010
10:00 – 12:00 kulatý stůl – diskuze, moderuje Jan Jehlík
15:00 – 24:00 ustavení závěrů konference, příprava tiskových materiálů (účastníky panelů)

NEDĚLE 10.10.2010
10:10 – 11:11 závěrečná zpráva, tisková konference

účastníci

Na letošním ročníku vystoupí tito hosté:

Jan Jehlík
Roman Koucký
Radek Kolařík
David Kraus
Pavel Hnilička
Irena Fialová
Petr Hlaváček
Radmila Fingerová
Petr Hrůša
Yvette Vašourková
Igor Kovačević
Jiří Plos
Ivan Plicka
Michal Kohout
Jan Sedlák
Jaroslav Zima
Tomáš Prouza
Adam Gebrian
Jakub Filip Novák

Zdeněk Zavřel

děkan Fakulty architektury ČVUT
člen grémia rektora
člen kolegia rektora
interní člen vědecké rady ČVUT
vedoucí – Ústav navrhování II / FA

Inventura urbanismu z nizozemské perspektivy

přehrát video

Jan Jehlík

*1959 v Ústí nad Labem

autorizovaný architekt, člen Autorizační rady České komory architektů
1981 – 1985 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1985 – 1991 Stavoprojekt Ústí nad Labem
1991 Soukromá projekční kancelář
1991 – 1996 Magistrát města Ústí n.L. – hlavní architekt města, vedoucí stavebního odboru
od 1996 Soukromá firma – JAN JEHLÍK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
od 2007 Vedoucí ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT

Vybrané realizace:
. Rodinný dům, Ke Stráni, Vonoklasy 1998–2000
. Polyfunkční dům, Mírové náměstí, Ústí nad Labem 2003–2004
. Rodinný dům, Přerov n.L. 2003–2004
. Ulice Sluneční a Pod Kanálem, Dobříň 2007
. Rodiný dům, Budyně nad Ohří 2008
. Výrobní hala Materialise, Předlice, Ústí n.L. 2008
. Palác Zdar, Ústí n.L. (s Ivanem Reimannem, Berlin) 2008

Urbanismus:
. Aktualizace územního plánu, Ústí n.L. 1993
. Regulační plán, Ústí n.L. – Nové Všebořice 1997–2000
. Rodinné domy Jahodové pole, Ústí n.L. – Střekov 1997
. Integrovaná zóna Teplice – Ústí nad Labem 2003
. Bydlení pod Dlouhým Vrchem, Žitenice u Litoměřic 2007–2008

„Věřím, že lze nalézt přímé poznání věcí aniž by člověk podlehl iluzi množení informací.“

Bludy víry v objektivní správnosti a subjektivní estetiku

přehrát video

… Postupujeme od objektivizace k subjektivizaci dějin: více záleží na tom, komu se co a jak jeví. Tradiční velké rámce výkladu (mytologické, ideologické aj.) jsou nahrazovány alternativními prizmaty (menšinovými, genderovými atd.). … Pohyb historie se zdá být spíše cirkulární než lineární. V tom je zjevný paradox, neboť vývoj nepochybně pokračuje, třebaže na pokrok se už nesází. Je však mnohem těžší ho zachytit a vysvětlit. Tradiční vývojová schémata selhala: svět nesměřuje ani k vítězství osvobozeného lidstva (v komunismu), ani k vítězství svobodných jedinců (v liberalismu). … Zdá se, že dynamický a celistvý historický výklad se bude více opírat o autorskou subjektivitu. Velké dějiny budou esejistickým, nikoli vědeckým dílem.
Jiří Suk

Adam Gebrian

*1979 u Zlína

Architekt, kritik, teoretik a propagátor architektury. Vystudoval s vyznamenáním fakultu architektury v Liberci (2006) a díky Fulbrightovu stipendiu také postgraduální program SCIFI na Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) v Los Angeles (2008). Žil, studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Vydal sborník přednášek 29+3 a spoluzaložil server o architektuře archit.cz (2005). Je členem redakční rady časopisu Era21, kam pravidelně přispívá. Podílí se na organizaci Pecha Kucha Nights v Praze. Vystavoval svůj projekt pro Dubaj na 11. bienále v Benátkách (2008). Od roku 2009 působí jako moderátor vlastního pořadu “Bourání” na Radio Wave a vedoucí architektonického ateliéru na Fakultě umění a architektury Technické Univerzity v Liberci (2009–10). Podílí se na přípravě kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015, na vzniku první soukromé školy architektury v Česku – Archip a roku 2010 se stal členem občanského sdružení Městské zásahy. Momentálně žije v Praze.

“Snažím se o to, aby důležitá rozhodnutí dělali kompetentní lidé.”

Inspirátoři - Realizátoři - Propagátoři

přehrát video

“Nevím o co doopravdy jde.”

A / “Architekti a urbanisté v Česku jsou idioti.”
B / “Architekti a urbanisté nemají příležitost ukázat, jací doopravdy jsou.”
C / “A i B jsou pravdivá tvrzení.”
D / “Abychom zjistili, zda platí A, musíme prvně změnit B.”

Inspirátoři – Realizátoři – Propagátoři

“Nikoli odstraňování nedostatků, ale posilování silných stránek.”

David Kraus

*1970 v Praze

Absolvent fakulty Českého vysokého učení technického v Praze (1989— 1996). Studoval u profesora Miroslava Šika, od roku 2003 má vlastní ateliér Architektura, s.r.o., kde řeší nejrůznější typy zadání ( bydlení, administrativa, umělecké projekty, hotely, provozní areály, instalace výstav, interiéry a urbanismus ). Některé projekty přímo realizuje. Rozvíjí vlastní alternativní cestu moderní architektury, pracuje s neobvyklými zdroji inspirací a obrazy a principy současného světa. Jeho experimentální tvorba byla presentována na výstavě VIZE 1997. Byl o něm natočen dokument Bílé vrány (Česká televize, 1999). Přednáší, publikuje, jeho práce je zastoupena v Národní galerii a presentována v odborných i laických médiích.

Ocenění:
3. cena soutěž dostavba náměstí v Kamenickém Šenově, 1994
Odměna soutěž nová budova FA ČVUT, 2004.
Nominace na ocenění dům roku, 2004
Nominace na ocenění dům roku, 2009
Cena dům roku 2010

Žít a nechat žít

přehrát video

Petr Hrůša

*1955 v Brně

1981 diplom Fakulta architektury VUT Brno
1981–1990 Stavoprojekt Brno, Ateliér 01, vedoucí architektonické skupiny
1990–1992 hlavní architekt města Telč
1990 letní škola architektury prince Charlese v Oxfordu a Římě
1991 založení firmy Ateliér Brno
1990–1992 člen Památkové rady Pražského hradu
1992 učitel Letní školy architektury v Liberci
1991–1996 od r. 2001–2007 externí učitel Fakulty architektury VUT Brno
2001–2005 člen redakční rady časopisu Architekt
2006 docent na FA VUT Brno
2007 stavební komise dvou brněnských městských částí (Jundrov, Židenice) památková pracovní skupina OPP Magistrátu města Brna, spolek S.V.Ú. Mánes, Spolek pro výstavbu koncertní síně v Brně
2008 vyučující na VŠB-TU Ostrava, obor architektura – ateliérová tvorba, přednášky z teorie architektury

Lokalita – místo – věc a čas

přehrát video

Jakub Filip Novák

*1980 v Praze

Architekt, kritik a popularizátor problematik souvisejících s architekturou a současným uměním. Absolvent architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Jindřicha Smetany (2008). Za diplomovou práci „Sousedství“ obdržel Zvláštní uznání poroty v soutěži diplomek ČKA. Působil na VŠUP jako místopředseda akademického senátu v kritickém období odvolání rektora. Ve čtvrtém ročníku na VŠUP (2006) založil se spolužáky Lenkou Křemenovou a Davidem Maštálkou kreativní dílnu A1Architects, kterou po vyvrcholení výstavou Malý dům (2009) opustil. Je externím specialistou společnosti VM Marketing na marketing ve stavebnictví a komanditistou konzultační společnosti Promprium k.s.. Pravidelně publikuje v odborných časopisech i denním tisku a podílí se na kampaních propagujících současnou architekturu (versus architekt, pigreality, komiks Pallanio k.s., Inventura urbanismu…). Je členem redakční rady časopisu ERA21. Zabývá se problematikou pražské periferie v rámci doktorského studia na FA ČVUT. Vedle dílčích participací na atraktivních projektech kolegů (ideální metodika ÚP hl. m. Prahy, územně analytické podklady ÚP HMP…), provozuje vlastní praxi pod hlavičkou No architects.
Obdržel dílčí i hlavní ocenění v rámci týmových projektů: Ideový návrh – územní plán Hradec Králové (2010) expozice Pavla Janáka v Domě umění města Brna (2008) Mírové náměstí v Dobříši (2007) Obchodní centrum Liberec Plaza (2006)

V českém urbanismu o nic smysluplného nejde

přehrát video

“O co jde v urbanismu v Česku v roce 2010?”

“O nic.”

Proč?

1) je snad všechno důležité hotové a stačí nám co máme?
2) nechceme to a nedáme na to ani korunu?
3) věk krásných měst skončil a s ním i smysluplný urbanismus?
4) Corbusier měl pravdu a architekturu nahradila permanentní revoluce?
5) neumíme to a nedovedeme si to představit?

Jde o to, dělat urbanismus tak, aby v něm o něco důležitého šlo.

Irena Fialová

Irena Fialová je absolventka FA ČVUT (1985), členka ČKA (od 2002), spoluzakladatelka nakladatelství a časopisu Zlatý řez (od 1992)a expertka Ceny Evropské unie za současnou architekturu (od 1996). Pracovala na ÚHA Praha (1985–1993), spolupracovala s D.A. Studiem (1990–99), FA TUL, FA ČVUT a VSUP (1994–2009) a firmou Sipral (1998–2008). Je autorkou a spoluautorkou knih: Zlatý Anděl/Jean Nouvel v Praze (2000), Frank Gehry a Vlado Milunic/Tančící dům (2003), PRG 2021/průvodce po současné architektuře Prahy (2007), Martin Rajniš/Přirozená architektura (2008) a D3A/Živá architektura (2009). Od roku 2009 přednáší na FA ČVUT o teorii a tendencích současné architektury a urbanismu, je koordinátorkou doktorského studijního programu a členkou vědeckoumělecké rady.

architektura a urbanismus v čase...

přehrát video

architektura a urbanismus v čase veřejném, soukromém a jiném

Petr Hlaváček

1985 absolvoval FA ČVUT v Praze
1987 – 1991 PÚ VHMP Atelier ALFA – atelier Ing. arch. Machonina
1993 hostující profesor University of Michigan college of architecture
1991 – 2008 architektonická kancelář R. U. A. (s Ing. arch. Hanou Seho-Münzovou)
1990 – 2010 pedagogická činnost FA ČVUT
2010 proděkan pro rozvoj na fakultě architektury ČVUT
atelier Architekti HeadHand s.r.o.

VÝZNAMNĚJŠÍ REALIZOVANÉ PRÁCE
1998 Realizace urbanistického konceptu souboru vil Vonoklasy
/s Akad. arch. Alenou Šrámkovou/6/97
rekonstrukce Plečnikovy vinice a Horního Jeleního příkopu na Pražském hradě
1999 rekonstrukce objektu č.p.106 v zámeckém areálu Lány /s V. Krátkým/
2005 realizace projektu obytného souboru Nový Jenštejn – 1. etapa
/s M. Hlaváčkovou, Hanou Seho, Janou Ilkovou, Liborem Kovářem/
2008 bytový dům U Michelského mlýna v Praze – Michli /s Hanou Seho/
rekonstrukce historického objektu Míšeňská 4, Praha 1
urbanistická studie obytného souboru Úvaly-Hostín
/s M. Šajtarem, P. Machkem, M. Hlaváčkovou, H. Seho/
podněty k novému územnímu plánu za Prahu X a Prahu XI
/s Romanem Kouckým, Radkem Kolaříkem/
2009 realizace rekonstrukce ambasády ČR v Brazílii
/s M. Hlaváčkovou, O. Korčákem/

Veřejný prostor jako prostor pro diskuzi a naslouchání

přehrát video

Alena Šrámková

*1929 v Praze

1947 – 1952 FA VŠT, Bratislava
1955 – 1958 AVU praha, škola Jaroslava Fragnera
1952 – 1957 Chemoprojekt, Stavoprojekt, Potravinoprojekt
1958 – 1975 Státní projektový ústav obchodní, praha
1975 – 1987 Projektový ústav hl. m. prahy
1988 – 1990 Sial, Praha
od 1992 alena šrámková architekt
1994 cena osobnosti české architektury OA
1999 jmenována profesorkou

jedna z nejvýznamnějších osobností české architektury od druhé poloviny 60. let, (spolu)autorka podpovrchové haly hl. n. v Praze, ČKD na můstku či budoucího sídla FA ČVUTv Praze
působí na FA ČVUT v Praze

Taky urbanismus

přehrát video

Radmila Fingerová

*1956 v Praze

Absolvovala agronomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně a obor sadovnicko-krajinářský v Lednici na Moravě v roce 1981. Autorizaci získala v oboru Krajinářská architektura v roce 1992. Dlouholetá členka ČKA, aktivní v Autorizační radě. V letech 2005–2007 generální tajemnice mezinárodní organizace krajinářských architektů IFLA. Pracuje jako porotce proškolený pro práci v architektonických (urbanistických) soutěžích. Z významnějších realizací: rehabilitace Havlíčkových sadů Grébovka v Praze (2006–2013), členka týmu vedeného Ing. arch. Hedvikou Hronovou / ARCOM), projekt ILUP Pomoraví (2002–2005, členka týmu, péče o krajinu), River City Prague na Rohanském ostrově v Praze Karlíně (studie areálu, zahradní úpravy Danube House, Nil House), návrhy soukromých zahrad (např. u Žákovy a Gočárovy vily na Babě).

„O co opravdu jde ?“

přehrát video

Michal Kohout

*1964

Po ukončení studia na FA ČVUT (1988) organizoval doškolovací kurzy pro mladé architekty. V době popřevratové vyučoval na/se svojí alma mater v ateliéru A. Šrámkové. Od roku 2007 vede na FA ČVUT ateliér (s D. Tichým) a výuku programu soubory staveb na ústavu urbanismu, od roku 2011 vede ústav nauky o budovách. Mezi lety 1995 a 2011 společná kancelář se Z. Jiranem (Jiran Kohout architekti), od roku 2012 kancelář UNIT architekti. V posledních letech se věnuje převážně stavbám pro bydlení a urbanismu a to formou návrhu, výuky i výzkumu. Je spoluzakladatel Centra kvality bydlení (2010, spolu s D. Tichým a J. Plosem).

Pracuje rovněž v nakladatelství Zlatý řez, kde spoluedituje stejnojmenný časopis a řadu průvodců po moderní architektuře České republiky (Praha, 1995 a Morava a Slezsko, 2005). V roce 2002 editoval Ročenku české architektury, jejíž předmluva Veřejné důvěrnosti byla zařazena do sborníku kritických textů o evropské architektuře „looking at european architecture: a critical view“ (2008, CIVA).

Obytné prostředí

přehrát video

Ivan Plicka

*1958 v Praze

absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 1982
IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.
S.P.S ARCHITEKTI s.r.o.
autor několika desítek územních plánů měst a obcí
z architektonických realizací:
Divadlo ARCHA v Praze (1994)
areál Čínského velvyslanectví v Praze (1999)
park Rajská zahrada v Praze (2008)
předseda Společnosti pro krajinu
předseda správní rady Divadlo Archa o.p.s.
od r. 2014 předseda České komory architektů

Umíme žít ve městě?

přehrát video

Jan Sedlák

*1951

Fakultu architektury ČVUT absolvoval roku 1977. Dnes na této fakultě působí jako odborný asistent a vede zde ateliér v Ústavu navrhování. Ve svých četných územně plánovacích dokumentech zpracovával především problematiku urbanismu historických měst a obcí, jeho návrhy a realizace se rovněž zaměřovaly především na historické části měst. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století. Jeho metodická činnost v oblasti památkové péče souvisí především s ochranou městských i venkovských památkových zón, resp. jejich veřejných prostor.

Na tenkém ledě

přehrát video

Jiří Plos

*1952 v Plzni

Vedoucí výzkumného centra a pedagog na FA ČVUT Praha (obor právo a obor vývoj urbanismu) a na FUA TU Liberec (obor právo a obor stavba měst), odborná výzkumná, publikační, přednášková a expertní konzultační činnost v oboru teorie a dějiny architektury a urbanismu, teorie prostorového (územního) plánování včetně strategického plánování obcí, měst a regionů, právo se zaměřením na legislativu výstavby a výkonu povolání autorizovaných architektů, památkové péče, životního prostředí včetně ochrany přírody a krajiny a organizaci a výkon veřejné správy v uvedených sférách; spolupráce na přípravě právních norem; spoluautorství při přípravě rozvojových programů obcí a konzultační činnost v oboru prostorového plánování a v dalších uvedených oborech.

Územní plánování na cestě tam a zase zpátky

přehrát video

Roman Koucký

*1959 v Plzni

Architekt Roman Koucký, kromě vlastní praxe a pedagogického působení, vede nově vzniklou Kancelář metropolitního plánu v rámci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy se kterou aktuálně připravuje metodiku pro Metropolitní plán hl. m. Prahy.

Vyučil se truhlářem a absolvoval Střední průmyslovou školu stavební. Poté odešel do Prahy a v letech 1980/1985 studoval na Fakultě architektury ČVUT. Diplomovou práci obhájil v ateliéru doc. Věkoslava H. Pardyla. Od března 1990 do konce roku 1991 byl odborným asistentem u prof. Emila Přikryla na Škole architektury AVU v Praze.
V roce 1991 založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 1993 je autorizovaným architektem ČKA (00 075) a v letech 1996–1997 byl členem Dozorčí rady ČKA. Na jaře roku 1992 spoluzaložil Zlatý řez, vydavatelství a nakladatelství pro časopis a knihy o architektuře a umění, od založení je také členem redakční rady. Od podzimu 2001do jara 2010 byl členem Akademického senátu FA ČVUT. Dne 21.09.2005 obhájil svoji habilitační práci na téma „elementární.urbanismus“ a 01.02.2006 byl jmenován docentem pro obor Architektura. Od roku 2006 vede vlastní samostatný atelier na úrovni ústavu.
Samostatně nebo se svými spolupracovníky zpracoval téměř 200 projektů, z nichž asi čtvrtina byla realizována. V architektonických soutěžích získal osm prvních cen a mnoho dalších cen a odměn. Jeho práce byly publikovány v českých i zahraničních odborných knihách a časopisech a vystaveny na patnácti českých i zahraničních výstavách.
Je držitelem dvou Grand Prix Obce architektů (1994 a 2000) a dalších osmi ocenění v jednotlivých kategoriích. Získal několik regionálních ocenění Stavba roku. Jeho práce byly dvakrát nominovány do soutěže o cenu Mies van der Rohe v Barceloně. V roce 1999 získal Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí a postupně několik dalších ocenění v oboru mostů.

Radek Kolařík

*1964 ve Zlíně

2007 ČVUT v Praze, Fakulta architektury, ústav urbanismu, vedoucí atelieru
2007 ACE, Brusel, Belgie, zástupce ČKA v pracovní skupině pro vzdělávání
1999 ETH Zurich, Švýcarsko, atelier doz. Doris Wälchli, konzultant a člen hodnotící komise
1996 > 07 VŠUP v Praze, vedení ateliéru architektury spolu s Evou Jiřičnou
1993 > Radek Kolařík Architectural Workshop, Praha
1990 > 92 Jean Nouvel et associés, Paříž
1990 Wiener Architekturseminar, lektor
1987 > 89 AVU v Praze, Škola architektury, denní prezenční postgraduální studium
1986 Technische Hogeschool Delft, Fakulta architektury, Holandsko, studijní pobyt
1982 > 87 VUT v Brně, Fakulta architektury

Vybrané urbanistické projekty
2010 Ideový návrh územního plánu Hradec Králové
2009 – 10 City Visions Europe, výzkumný úkol pro Berlage Institute, Rotterdam, Holandsko
2008 Praha 10, 11, Podklady pro změnu ÚP HMP, s Romanem Kouckým, Petrem Hlaváčkem
2006 Plzeň Jižní město, vyzvaná urbanisticko-architektonická soutěž, 1.cena

“Jsem vděčný za každou zbyt(eč)nou informaci, která se ke mně nedostane.”

Petr Hájek

*1970 v Karlových Varech

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze (1988 – 1995, diplomová práce v ateliéru prof. Aleny Šrámkové) a Školy architektury AVU prof. Emila Přikryla v Praze (1995 – 1998). V roce 1998 založil společně s Tomášem Hradečným a Jan Šépkou ateliér HŠH architekti, s.r.o. (1998 – 2009). V roce 2009 založil vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek Architekti a společně s Jaroslavem Hulínem společnost LEA – Laboratoř Experimentální Architektury. Od roku 2004 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT, kde v roce 2009 obhájil habilitační práci na téma „ Kombinace funkcí v architektuře“. V roce 2010 byl jmenován docentem. V letech 2003 – 2005 byl členem redakční rady časopisu Architekt, a v roce 2006 členem redakční rady časopisu Ad Architektura. Za svou práci získal řadu ocenění: 1. místo v architektonické soutěži za návrh řešení úprav Horního náměstí v Olomouci (1995, realizace 1997 – 2001, P.Hájek, J. Hlásek, J. Šépka, P. Nikl). Realizace Horního náměstí byla oceněna v Grand Prix Obce architektů za rok 2002 a v zahraničí získala čestné uznání Piranesiho ceny za rok 2001. 1.místo ve veřejné architektonické soutěži za návrh výdlažby Jiřského náměstí na Pražském hradě (soutěž 1997, realizace 1999 – 2002, HŠH) . 1.místo v architektonické soutěži za návrh Arcidiecézního muzea v Olomouci (soutěž 1998, realizace 2000 – 2006, HŠH). V roce 2004 získala realizace úprav Jiřského náměstí na Pražském hradě 1. místo v soutěži Public Space – Freiraum no2. a realizace Arcidiecézního muzea v Olomouci byla v roce 2004 nominovaná za Českou republiku na cenu Miese van der Rohe. Je nositelem řady dalších ocenění.

petr hájek

přehrát video

web

Tomáš Ctibor

cv

Pavel Hnilička

*1975 v Praze

Ing. arch., Dipl.NDS ETHZ in Architektur

Studoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v letech 1993–2000 u prof. Ladislava Lábuse a prof. Aleny Šrámkové. V roce 2002–2003 absolvoval postgraduální studium na ETH Zürich u prof. Dietmara Eberleho. Pracoval v ateliéru 4DS v letech 1998–1999 a v atelieru prof. Pavla Zvěřiny v letech 1999–2002. Od roku 2003 vede vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti. V letech 2006–2009 spolupracoval s Ondřejem Císlerem. Od roku 2003 spolupracuje s ateliérem Baumschlager Eberle na projektech v Praze. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Je autorem knihy „Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“ (2005). V letech 2007–2010 vyučoval na FA ČVUT na ústavu urbanismu. Od roku 2012 pracuje pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy jako vedoucí pracoviště pro územní a stavební standardy. S ženou Hanou má tři děti, Agátu, Lukáše a Martina.

Igor Kovačević

*1973, Brčko, Bosna a Hercegovina

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze (2000). V současnosti dokončuje doktorandské studium na ČVUT v Praze, obor Teorie architektury (disertační práce Jihoslovanští architekti vzdělávaní v Čechách). Zakládající člen Centra pro středoevropskou architekturu. Vedle kurátorské činnosti se věnuje architektonické tvorbě v rámci platformy MOBA, kterou založil spolu s Yvette Vašourkovou. Velmi rád jezdí rychle v autě a skvěle se orientuje v městském prostoru, umí představit to nejpodstatnější z pražské architektury 20. století za dvě hodiny.

Yvette Vašourková

*1976 v Brně

Absolventka Fakulty architektury ČVUT (2001). a postgraduálního studia na Berlage Institutu v Rotterdamu (2007). Zakládající členka Centra pro středoevropskou architekturu. Vedle kurátorské činnosti se věnuje architektonické tvorbě v rámci platformy MOBA, kterou založila spolu s Igorem Kovačevićem. Je členkou redakční rady časopisu Era 21. Od roku 2007 vede ateliér prvního ročníku na FA ČVUT, kde pokračuje v doktorandském studiu.
Neustále udržuje spolupracovníky ve střehu a je nejlepší obranou proti intelektuální lenosti. Jazykovou vybavenost češtinu, polštinu, srbochorvatštinu, angličtinu, němčinu a francouzštinu s sebou neustále nosí na delší i kratší cesty.

Jakub Cígler

*1962 v Praze

1984 absolvent FA ČVUT Praha
1989 Studio JAKUB CIGLER
1991 prorektor VŠUP
1993 docent, VŠUP
1995 člen spolku MÁNES
1996 asociace AIA
1999 – 2001 Poradní sbor primátora pro architekturu,urbanismus a památkovou péči
2001 CIGLER MARANI Architects

Tomáš Ctibor

cv

tomas@ctibor.eu

přehrát video

web

press

tiskové materiály k průběhu IU 2010 naleznete zde:

http://www.ulozto.cz/6386723/iu-2010-tiskove-materialy-rar