00.00:00

00:00:00

Co je to vlastně město?

Dnešní městský projekt spočívá mnohem víc ve strategickém a materiálním a vyznačuje se intenzitou akupunkturního zásahu do povrchu těla, který ovlivní v hloubce uložený orgán.

(Manuel de Sola-Morales)

Je mnoho věcí, které považujeme za samozřejmé, a na nich stavíme další poznávání a dorozumívání. Často ale nezkoumáme věci základní. Je opravdu všem tak jasné, co je to urbanismus a jaká jsou jeho bytostná témata? Na základě takového ptaní vzniká INVENTURA URBANISMU jako cyklus intenzivních setkání, platforma, jejímž smyslem je periodicky mapovat stav urbanismu v Česku a usnadnit tak reflexi oboru.

Termín:
14.–16.10.2011 (pátek – neděle)

Místo:
Fakulta architektury ČVUT v Praze

pořádá:
Ústav urbanismu
Fakulta architektury
České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 7
166 34 Praha 6 – Dejvice

partneři:
ročník 2011 probíhá pod záštitou České komory architektů a ve spolupráci s časopisem Zlatý řez

kontakt:
Jan Jehlík, Jakub Filip Novák
T: + 420 731 133 233, + 420 776 573 391
M: info@inventuraurbanismu.cz
W: www.inventuraurbanismu.cz

příspěvky

Jan Jehlík
Roman Koucký
Zdeněk Tůma
Pavel Hnilička
Adam Gebrian
Jakub Filip Novák
Petr Hlaváček
Jiří Janďourek
Michal Kohout
Irena Fialová
Jakub Fišer
Michal Kortyš
Michal Kuzemenský
Lukáš Mašín
Pavla Melková
Petr Pelčák
Jiří Plos
Tomáš Prouza
Jana Tichá

Adam Gebrian

*1979 u Zlína

Architekt, kritik, teoretik a propagátor architektury. Vystudoval s vyznamenáním fakultu architektury v Liberci (2006) a díky Fulbrightovu stipendiu také postgraduální program SCIFI na Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) v Los Angeles (2008). Žil, studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Vydal sborník přednášek 29+3 a spoluzaložil server o architektuře archit.cz (2005). Je členem redakční rady časopisu Era21, kam pravidelně přispívá. Podílí se na organizaci Pecha Kucha Nights v Praze. Vystavoval svůj projekt pro Dubaj na 11. bienále v Benátkách (2008). Od roku 2009 působí jako moderátor vlastního pořadu “Bourání” na Radio Wave a vedoucí architektonického ateliéru na Fakultě umění a architektury Technické Univerzity v Liberci (2009–10). Podílí se na přípravě kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015, na vzniku první soukromé školy architektury v Česku – Archip a roku 2010 se stal členem občanského sdružení Městské zásahy. Momentálně žije v Praze.

“Snažím se o to, aby důležitá rozhodnutí dělali kompetentní lidé.”

Dohoda o městě

přehrát video

Zdeněk Tůma

*1960 v Českých Budějovicích

Zdeněk Tůma je ekonom, v letech 2000–2010 guvernér České národní banky. V současnosti je lídrem pražské TOP 09.

Vystudoval Obchodní akademii v Českých Budějovicích a Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde také po studiích začal přednášet makroekonomii. Poté přešel na Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK, kde se stal vedoucím katedry makroekonomie.
V letech 1993–1995 působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu.
V roce 1995 se stal hlavním ekonomem společnosti Patria Finance, načež v letech 1998–1999 působil jako výkonný ředitel Evropské banky pro obnovu a rozvoj, kde zastupoval Českou, Slovenskou, Maďarskou a Chorvatskou republiku.
13. února 1999 jej prezident republiky jmenoval viceguvernérem České národní banky a poté 1. prosince 2000 jejím guvernérem. V této funkci byl na další šestileté funkční období opětovně potvrzen 11. února 2005 a vykonával ji až do 18. června 2010, kdy podal do rukou prezidenta Klause demisi.
Současně působil v letech 1999–2001 jako prezident České společnosti ekonomické a v letech 2000–2010 jako guvernér za Českou republiku v Mezinárodním měnovém fondu. Od roku 2004 byl navíc členem Generální rady v Evropském systému centrálních bank.
Na podzim 2009 se o něm spekulovalo jako o možném kandidátovi na eurokomisaře.

Zdeněk Tůma byl kandidátem TOP 09 na post primátora hl. m. Prahy v komunálních volbách na podzim 2010.

Strategie rozvoje města

přehrát video

Michal Kortyš

starosta města Litomyšl

Realita města Litomyšle

přehrát video

Jaroslav Kubera

Primátor města Teplice

Řízení města Teplice

přehrát video

Tomáš Drdácký

Starosta městské části Praha-Troja

Poloha městské části

přehrát video

Jiří Plos

*1952 v Plzni

Vedoucí výzkumného centra a pedagog na FA ČVUT Praha (obor právo a obor vývoj urbanismu) a na FUA TU Liberec (obor právo a obor stavba měst), odborná výzkumná, publikační, přednášková a expertní konzultační činnost v oboru teorie a dějiny architektury a urbanismu, teorie prostorového (územního) plánování včetně strategického plánování obcí, měst a regionů, právo se zaměřením na legislativu výstavby a výkonu povolání autorizovaných architektů, památkové péče, životního prostředí včetně ochrany přírody a krajiny a organizaci a výkon veřejné správy v uvedených sférách; spolupráce na přípravě právních norem; spoluautorství při přípravě rozvojových programů obcí a konzultační činnost v oboru prostorového plánování a v dalších uvedených oborech.

Politiky města

přehrát video

Josef Pleskot

*1952 v Písku

Architekt, který od poloviny 90. let 20. století patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce, za své realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu v mezinárodních přehlídkách. V roce 2009 byl v odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí 1990–2009.

Ostrava - Vítkovice, vznik nového města

přehrát video

Petr Hlaváček

1985 absolvoval FA ČVUT v Praze
1987 – 1991 PÚ VHMP Atelier ALFA – atelier Ing. arch. Machonina
1993 hostující profesor University of Michigan college of architecture
1991 – 2008 architektonická kancelář R. U. A. (s Ing. arch. Hanou Seho-Münzovou)
1990 – 2010 pedagogická činnost FA ČVUT
2010 proděkan pro rozvoj na fakultě architektury ČVUT
atelier Architekti HeadHand s.r.o.

VÝZNAMNĚJŠÍ REALIZOVANÉ PRÁCE
1998 Realizace urbanistického konceptu souboru vil Vonoklasy
/s Akad. arch. Alenou Šrámkovou/6/97
rekonstrukce Plečnikovy vinice a Horního Jeleního příkopu na Pražském hradě
1999 rekonstrukce objektu č.p.106 v zámeckém areálu Lány /s V. Krátkým/
2005 realizace projektu obytného souboru Nový Jenštejn – 1. etapa
/s M. Hlaváčkovou, Hanou Seho, Janou Ilkovou, Liborem Kovářem/
2008 bytový dům U Michelského mlýna v Praze – Michli /s Hanou Seho/
rekonstrukce historického objektu Míšeňská 4, Praha 1
urbanistická studie obytného souboru Úvaly-Hostín
/s M. Šajtarem, P. Machkem, M. Hlaváčkovou, H. Seho/
podněty k novému územnímu plánu za Prahu X a Prahu XI
/s Romanem Kouckým, Radkem Kolaříkem/
2009 realizace rekonstrukce ambasády ČR v Brazílii
/s M. Hlaváčkovou, O. Korčákem/

Vize města

přehrát video

Jan Jehlík

*1959 v Ústí nad Labem

autorizovaný architekt, člen Autorizační rady České komory architektů
1981 – 1985 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1985 – 1991 Stavoprojekt Ústí nad Labem
1991 Soukromá projekční kancelář
1991 – 1996 Magistrát města Ústí n.L. – hlavní architekt města, vedoucí stavebního odboru
od 1996 Soukromá firma – JAN JEHLÍK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
od 2007 Vedoucí ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT

Vybrané realizace:
. Rodinný dům, Ke Stráni, Vonoklasy 1998–2000
. Polyfunkční dům, Mírové náměstí, Ústí nad Labem 2003–2004
. Rodinný dům, Přerov n.L. 2003–2004
. Ulice Sluneční a Pod Kanálem, Dobříň 2007
. Rodiný dům, Budyně nad Ohří 2008
. Výrobní hala Materialise, Předlice, Ústí n.L. 2008
. Palác Zdar, Ústí n.L. (s Ivanem Reimannem, Berlin) 2008

Urbanismus:
. Aktualizace územního plánu, Ústí n.L. 1993
. Regulační plán, Ústí n.L. – Nové Všebořice 1997–2000
. Rodinné domy Jahodové pole, Ústí n.L. – Střekov 1997
. Integrovaná zóna Teplice – Ústí nad Labem 2003
. Bydlení pod Dlouhým Vrchem, Žitenice u Litoměřic 2007–2008

„Věřím, že lze nalézt přímé poznání věcí aniž by člověk podlehl iluzi množení informací.“

Hmota, prostor, děje

přehrát video

Pavla Melková

Architektka, MCA atelier

Zdánlivá ne-architektura

přehrát video

Michal Kohout

*1964

Po ukončení studia na FA ČVUT (1988) organizoval doškolovací kurzy pro mladé architekty. V době popřevratové vyučoval na/se svojí alma mater v ateliéru A. Šrámkové. Od roku 2007 vede na FA ČVUT ateliér (s D. Tichým) a výuku programu soubory staveb na ústavu urbanismu, od roku 2011 vede ústav nauky o budovách. Mezi lety 1995 a 2011 společná kancelář se Z. Jiranem (Jiran Kohout architekti), od roku 2012 kancelář UNIT architekti. V posledních letech se věnuje převážně stavbám pro bydlení a urbanismu a to formou návrhu, výuky i výzkumu. Je spoluzakladatel Centra kvality bydlení (2010, spolu s D. Tichým a J. Plosem).

Pracuje rovněž v nakladatelství Zlatý řez, kde spoluedituje stejnojmenný časopis a řadu průvodců po moderní architektuře České republiky (Praha, 1995 a Morava a Slezsko, 2005). V roce 2002 editoval Ročenku české architektury, jejíž předmluva Veřejné důvěrnosti byla zařazena do sborníku kritických textů o evropské architektuře „looking at european architecture: a critical view“ (2008, CIVA).

Proměny bydlení ve městě

přehrát video

Ivan Plicka

*1958 v Praze

absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 1982
IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.
S.P.S ARCHITEKTI s.r.o.
autor několika desítek územních plánů měst a obcí
z architektonických realizací:
Divadlo ARCHA v Praze (1994)
areál Čínského velvyslanectví v Praze (1999)
park Rajská zahrada v Praze (2008)
předseda Společnosti pro krajinu
předseda správní rady Divadlo Archa o.p.s.
od r. 2014 předseda České komory architektů

Na povrchu, pod povrchem

přehrát video

Jan Sedlák

*1951

Fakultu architektury ČVUT absolvoval roku 1977. Dnes na této fakultě působí jako odborný asistent a vede zde ateliér v Ústavu navrhování. Ve svých četných územně plánovacích dokumentech zpracovával především problematiku urbanismu historických měst a obcí, jeho návrhy a realizace se rovněž zaměřovaly především na historické části měst. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století. Jeho metodická činnost v oblasti památkové péče souvisí především s ochranou městských i venkovských památkových zón, resp. jejich veřejných prostor.

Města v nás, my ve městech

přehrát video

Miroslav Cikán

*1964 v Praze

Vystudoval pražskou Fakultu architektury ČVUT. Je autorizovaným architektem a členem České komory architektů. Věnuje se teoretické, přednáškové a publikační činnosti a pořádání výstav. Spolupracuje na výzkumných úkolech na Fakultě architektury ČVUT. V letech 1990–1995 pracoval jako architekt ve Vídni. Od roku 1996 je společníkem v ateliéru MCA, který je nositelem řady ocenění včetně Grand Prix architektury (2012). Od roku 2009 je vedoucím ateliéru na Fakultě architektury ČVUT, kde byl také v roce 2013 jmenován docentem. Ve své architektonické praxi se podílí na návrzích a realizacích veřejných prostor (rekonstrukce parku Folimanka), revitalizací dílčích oblastí území Prahy (rekonstrukce Bastionu XXXI Novoměstského opevnění) a spolupracuje při tvorbě koncepcí rozvoje městského prostoru (pro Městské části Praha 1, Praha 2 a Praha 3).

Od extenzivního dobývání k intenzivnímu bytí

přehrát video

Petr Pelčák

*1963 v Brně
1986 – ukončení studia na Fakultě architektury VUT Brno
1986 – 1990 – Stavoprojekt Brno, ateliér Viktora Rudiše
1990 – 1991 – architektonická kancelář prof. Wilhelma Holzbauera, Vídeň
1992 – 2007 – společná kancelář s Petrem Hrůšou Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno
2007 – dosud – vedoucí Ústavu navrhování 3 FA VUT Brno
2008 – profesor FA VUT Brno
2008 – architektonická kancelář Pelčák a Partner Architekti

Stavění města

přehrát video

Irena Fialová

Irena Fialová je absolventka FA ČVUT (1985), členka ČKA (od 2002), spoluzakladatelka nakladatelství a časopisu Zlatý řez (od 1992)a expertka Ceny Evropské unie za současnou architekturu (od 1996). Pracovala na ÚHA Praha (1985–1993), spolupracovala s D.A. Studiem (1990–99), FA TUL, FA ČVUT a VSUP (1994–2009) a firmou Sipral (1998–2008). Je autorkou a spoluautorkou knih: Zlatý Anděl/Jean Nouvel v Praze (2000), Frank Gehry a Vlado Milunic/Tančící dům (2003), PRG 2021/průvodce po současné architektuře Prahy (2007), Martin Rajniš/Přirozená architektura (2008) a D3A/Živá architektura (2009). Od roku 2009 přednáší na FA ČVUT o teorii a tendencích současné architektury a urbanismu, je koordinátorkou doktorského studijního programu a členkou vědeckoumělecké rady.

Urban project - městský projekt

přehrát video

Pavel Hnilička

*1975 v Praze

Ing. arch., Dipl.NDS ETHZ in Architektur

Studoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v letech 1993–2000 u prof. Ladislava Lábuse a prof. Aleny Šrámkové. V roce 2002–2003 absolvoval postgraduální studium na ETH Zürich u prof. Dietmara Eberleho. Pracoval v ateliéru 4DS v letech 1998–1999 a v atelieru prof. Pavla Zvěřiny v letech 1999–2002. Od roku 2003 vede vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti. V letech 2006–2009 spolupracoval s Ondřejem Císlerem. Od roku 2003 spolupracuje s ateliérem Baumschlager Eberle na projektech v Praze. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Je autorem knihy „Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“ (2005). V letech 2007–2010 vyučoval na FA ČVUT na ústavu urbanismu. Od roku 2012 pracuje pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy jako vedoucí pracoviště pro územní a stavební standardy. S ženou Hanou má tři děti, Agátu, Lukáše a Martina.

Regulační plány

přehrát video

Jiří Janďourek

*1975 v Liberci
www.atakarchitekti.com

vzdělání:
středoškolské s maturitou
1989 – 1993 SPŠ stavební Liberec, obor Pozemní stavitelství
vysokoškolské
1993 – 1998 FS VUT Brno, obor Architektura pozemních staveb
2003 – 2006 FUA TUL Liberec, obor Architektura a Urbanismus

praxe:
1997 – 2006 SIAL Liberec, Atelier David Liberec, studio Artikl, Valbek s.r.o.
2006 odborný asistent na FUA TUL Liberec, katedra architektury, ARTUL
2006 ATAK ARCHITEKTI, ARTUL architektonická kancelář FUA TUL,
2011 Vedoucí mezinárodního ateliéru na FUA TUL
” Liberec město s vizí ” – strukturální plán pro město Liberec

vybrané realizace a projekty:
Nový magistrát v Liberci 2006
Dům na Ještědském hřebeni 2006
Interspar Liberec 2008
Půdní byt v Liberci 2009
Rodinný dům v Harcově, Liberec 2010
Rodinný dům ve Vesci, Liberec 2010
Rodinný dům Fojtka u Liberce 2010
Rekonstrukce náměstí T.G.M. ve Frýdlantu v Čechách 2010 – 2011

Liberec, město s Vizí

přehrát video

Zdena Zedníčková

architektka

Liberec, město s Vizí

přehrát video

Michal Kuzemenský

architekt, studio My architekti

1985–1986 – práce u Jany Novotné / SPORTPROJEKT
od 1986 – studium Fakulty Architektury ČVUT Praha
1990 – 1992 – studium v atelieru Miroslava Šika
1994 – absolvent Fakulty Architektury ČVUT Praha
1994 – zakládá s Honzou Šépkou (HŠH) skupinu Nová Česká Práce
od 1994 – vlastní projekční kancelář
od 1999 – člen ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
1999 – zakládá s Markem Chalupou (CHAA) spolek Spolek 99
od 2001 – člen správní rady NADACE ČESKÉ ARCHITEKTURY

RE:VIZE

přehrát video

Jakub Fišer

*1972 v Praze

1986 -1990 Střední průmyslová škola stavební v Praze
1990 – 96 – FA ČVUT Praha
Diplom Polyfunkční objekt Revoluční – Novomlýnská – vedoucí ing.arch.O.Hájek
1995 – 2006 – STUDIO A
2007 – Aulík Fišer architekti
2008 člen Akademie architektury OA a ČKA
2010 – člen dozorčí rady NČA

Vybrané projekty mimo atelier:

1997 koupaliště Trutnov – soutěžní návrh (spolu s J.Holnou a M.Kučírkovou)
2001 přístavba rodinného domu v Praze 5 – Chuchli (se S.Fišerovou)
Publikováno v Ročence české architektury 2002 (vydavatel PROSTOR, ed.M.Wertig)
2005 Přestavba bytu na Letné (se S.Fišerovou) – finalista soutěže INTERIER roku (vyhlašovatel DESIGN centrum ČR)

BB Centrum

přehrát video

Jan Aulík

architekt, Aulík Fišer architekti

BB Centrum

přehrát video

Tomáš Prouza

*1961

ČVUT Praha, Fakulta architektury
D3A spol. s r. o.
Nehrajeme na cello, nezaříkáváme koně, děláme architekturu.

Pražské projekty

přehrát video

Jaroslav Zima

*1961

ČVUT Praha, Fakulta architektury
D3A spol. s r. o.
Nehrajeme na cello, nezaříkáváme koně, děláme architekturu.

Pražské projekty

přehrát video

Boris Redčenkov

*1969 v Chebu
atelier A69, jednatel
autorizovaný architekt ČKA 02 625
FA ČVUT abs. v roce 1994 v atelieru doc. Lábuse

Města na západě (Čech)

přehrát video

Jiří Střítecký

Absolvoval v roce 1980 VUT Brno, fakultu architektury. Zaměření Architektura a urbanismus
1980–1989 / Drupos České Budejovice
1989–1990 / SPÚO Brno
1990 / Atelier 8000
Věnoval se i pedagogické činnosti na fakultě architektury VUT v Brně a ateliéru architektury Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
V roce 1990 založil s Martinem Krupauerem ATELIER 8000 se sídlem v Českých Budějovicích a pobočkou v Praze, který dosud vedou a zaměstnávají čtyricet architektů a stavebních inženýrů.
Pracovali i v Paríži v atelieru Jeana Nouvela, se kterým se podíleli na nekolika projektech
v Praze.

Masarykovo nádraží

přehrát video

Roman Koucký

*1959 v Plzni

Architekt Roman Koucký, kromě vlastní praxe a pedagogického působení, vede nově vzniklou Kancelář metropolitního plánu v rámci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy se kterou aktuálně připravuje metodiku pro Metropolitní plán hl. m. Prahy.

Vyučil se truhlářem a absolvoval Střední průmyslovou školu stavební. Poté odešel do Prahy a v letech 1980/1985 studoval na Fakultě architektury ČVUT. Diplomovou práci obhájil v ateliéru doc. Věkoslava H. Pardyla. Od března 1990 do konce roku 1991 byl odborným asistentem u prof. Emila Přikryla na Škole architektury AVU v Praze.
V roce 1991 založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 1993 je autorizovaným architektem ČKA (00 075) a v letech 1996–1997 byl členem Dozorčí rady ČKA. Na jaře roku 1992 spoluzaložil Zlatý řez, vydavatelství a nakladatelství pro časopis a knihy o architektuře a umění, od založení je také členem redakční rady. Od podzimu 2001do jara 2010 byl členem Akademického senátu FA ČVUT. Dne 21.09.2005 obhájil svoji habilitační práci na téma „elementární.urbanismus“ a 01.02.2006 byl jmenován docentem pro obor Architektura. Od roku 2006 vede vlastní samostatný atelier na úrovni ústavu.
Samostatně nebo se svými spolupracovníky zpracoval téměř 200 projektů, z nichž asi čtvrtina byla realizována. V architektonických soutěžích získal osm prvních cen a mnoho dalších cen a odměn. Jeho práce byly publikovány v českých i zahraničních odborných knihách a časopisech a vystaveny na patnácti českých i zahraničních výstavách.
Je držitelem dvou Grand Prix Obce architektů (1994 a 2000) a dalších osmi ocenění v jednotlivých kategoriích. Získal několik regionálních ocenění Stavba roku. Jeho práce byly dvakrát nominovány do soutěže o cenu Mies van der Rohe v Barceloně. V roce 1999 získal Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí a postupně několik dalších ocenění v oboru mostů.

Regublina

přehrát video

odkazy

PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE JE KE STAŽENÍ ZDE:

http://www.ulozto.cz/10608446/inventura-urbanismu-2011-program-pdf

TISKOVÁ ZPRÁVA Z IU 2011 JE STAŽENÍ ZDE:

http://www.ulozto.cz/11453680/inventura-urbanismu-2011-press-doc

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z IU 2011 JE STAŽENÍ ZDE:

http://www.ulozto.cz/11453682/iu-foto-zip

TEXT JANA JEHLÍKA Z IU 2011 JE STAŽENÍ ZDE:

http://www.ulozto.cz/11453684/iu-jan-jehlik-text-doc

TEXT IRENY FIALOVÉ Z IU 2011 JE STAŽENÍ ZDE:

http://www.ulozto.cz/11453688/iu-irena-fialova-text-doc