00.00:00

00:00:00

Jak plánovat město? Tendence, metody, přístupy.

Architekt si tedy musí připravit nástroje s pokorou technika, nástroje k činu, jejž si může jen představovat nebo tušit, a přitom ví, že nástroj může čin evokovat a naznačovat.

(Aldo Rossi)

Termín:
10. 11. 2012 (sobota)
Dopoledne přednášky 9 – 13 hod, odpoledne diskuzní panely 14 – 18 hod.

Místo:
Fakulta architektury ČVUT v Praze

Pořádá:
Ústav urbanismu
Fakulta architektury
České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 7
166 34 Praha 6 – Dejvice

Partneři:
ročník 2012 probíhá pod záštitou České komory architektů

Teze:
„Chceme poznat pojetí územního plánu odrážející skutečné mechanismy rozvoje měst.“

A. Město se plánuje, projektuje a staví
B. Plán je podkladem pro projekty
C. Projekty jsou podkladem pro plán

kontakt:
Jan Jehlík
T: + 420 731 133 233
W: www.inventuraurbanismu.cz

program

SOBOTA 10. 11. 2012

Forma letošního setkání bude oproti minulým ročníkům odlišná, přednášejících bude jen pět, každý otevře zásadní témata na případě konkrétního města a tato témata budou dále diskutovaná jak přímými reakcemi na přednášky, tak v rámci tří diskuzních panelů, jejichž náplní budou esenciální otázky vzniklé z předešlých příspěvků.

9 – 13 hod
příspěvky:

Robert Voticky – Londýn
Ivan Nosek – Kolín nad Rýnem
Jan Kasl – Strategický plán Prahy
Pavel Hnilička – Regulační plány a OTP, Praha
Roman Koucký – Metropolitní plán hlavního města Prahy

14 – 18 hod
moderovaná diskuze:

Strategický plán
Územní plán
Regulační plán, OTP

účastníci

Jan Jehlík
Roman Koucký
Pavel Hnilička
Jan Kasl
Robert Voticky
Ivan Nosek

Jan Jehlík

*1959 v Ústí nad Labem

autorizovaný architekt, člen Autorizační rady České komory architektů
1981 – 1985 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1985 – 1991 Stavoprojekt Ústí nad Labem
1991 Soukromá projekční kancelář
1991 – 1996 Magistrát města Ústí n.L. – hlavní architekt města, vedoucí stavebního odboru
od 1996 Soukromá firma – JAN JEHLÍK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
od 2007 Vedoucí ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT

Vybrané realizace:
. Rodinný dům, Ke Stráni, Vonoklasy 1998–2000
. Polyfunkční dům, Mírové náměstí, Ústí nad Labem 2003–2004
. Rodinný dům, Přerov n.L. 2003–2004
. Ulice Sluneční a Pod Kanálem, Dobříň 2007
. Rodiný dům, Budyně nad Ohří 2008
. Výrobní hala Materialise, Předlice, Ústí n.L. 2008
. Palác Zdar, Ústí n.L. (s Ivanem Reimannem, Berlin) 2008

Urbanismus:
. Aktualizace územního plánu, Ústí n.L. 1993
. Regulační plán, Ústí n.L. – Nové Všebořice 1997–2000
. Rodinné domy Jahodové pole, Ústí n.L. – Střekov 1997
. Integrovaná zóna Teplice – Ústí nad Labem 2003
. Bydlení pod Dlouhým Vrchem, Žitenice u Litoměřic 2007–2008

„Věřím, že lze nalézt přímé poznání věcí aniž by člověk podlehl iluzi množení informací.“

Inventura inventury

přehrát video

Úvodní slovo doc. Jana Jehlíka: 7 hlavních hříchů současného územního plánování a obecné tendence

Roman Koucký

*1959 v Plzni

Architekt Roman Koucký, kromě vlastní praxe a pedagogického působení, vede nově vzniklou Kancelář metropolitního plánu v rámci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy se kterou aktuálně připravuje metodiku pro Metropolitní plán hl. m. Prahy.

Vyučil se truhlářem a absolvoval Střední průmyslovou školu stavební. Poté odešel do Prahy a v letech 1980/1985 studoval na Fakultě architektury ČVUT. Diplomovou práci obhájil v ateliéru doc. Věkoslava H. Pardyla. Od března 1990 do konce roku 1991 byl odborným asistentem u prof. Emila Přikryla na Škole architektury AVU v Praze.
V roce 1991 založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 1993 je autorizovaným architektem ČKA (00 075) a v letech 1996–1997 byl členem Dozorčí rady ČKA. Na jaře roku 1992 spoluzaložil Zlatý řez, vydavatelství a nakladatelství pro časopis a knihy o architektuře a umění, od založení je také členem redakční rady. Od podzimu 2001do jara 2010 byl členem Akademického senátu FA ČVUT. Dne 21.09.2005 obhájil svoji habilitační práci na téma „elementární.urbanismus“ a 01.02.2006 byl jmenován docentem pro obor Architektura. Od roku 2006 vede vlastní samostatný atelier na úrovni ústavu.
Samostatně nebo se svými spolupracovníky zpracoval téměř 200 projektů, z nichž asi čtvrtina byla realizována. V architektonických soutěžích získal osm prvních cen a mnoho dalších cen a odměn. Jeho práce byly publikovány v českých i zahraničních odborných knihách a časopisech a vystaveny na patnácti českých i zahraničních výstavách.
Je držitelem dvou Grand Prix Obce architektů (1994 a 2000) a dalších osmi ocenění v jednotlivých kategoriích. Získal několik regionálních ocenění Stavba roku. Jeho práce byly dvakrát nominovány do soutěže o cenu Mies van der Rohe v Barceloně. V roce 1999 získal Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí a postupně několik dalších ocenění v oboru mostů.

Pavel Hnilička

*1975 v Praze

Ing. arch., Dipl.NDS ETHZ in Architektur

Studoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v letech 1993–2000 u prof. Ladislava Lábuse a prof. Aleny Šrámkové. V roce 2002–2003 absolvoval postgraduální studium na ETH Zürich u prof. Dietmara Eberleho. Pracoval v ateliéru 4DS v letech 1998–1999 a v atelieru prof. Pavla Zvěřiny v letech 1999–2002. Od roku 2003 vede vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti. V letech 2006–2009 spolupracoval s Ondřejem Císlerem. Od roku 2003 spolupracuje s ateliérem Baumschlager Eberle na projektech v Praze. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Je autorem knihy „Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“ (2005). V letech 2007–2010 vyučoval na FA ČVUT na ústavu urbanismu. Od roku 2012 pracuje pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy jako vedoucí pracoviště pro územní a stavební standardy. S ženou Hanou má tři děti, Agátu, Lukáše a Martina.

Jan Kasl

*1951 v Praze

Jan Kasl je český architekt a politik. V letech 1998–2002 byl primátorem hlavního města Prahy. V současné době vede svou architektonickou kancelář Best Development Prague. Na Inventuře urbanismu připomene strategický plán Prahy, který vznikal mimo jiné v jeho působnosti.

Robert Voticky

*1948

Robert Voticky je nezávislý architekt, urbanista a konzultant.

ODBORNOST:
Dip.Arch. (Kingston) 1975
ARCUK – Registrovaný architekt 1977
Prix d´Rome, British Academy, Řím 1977–1979
RIBA – člen 1983
Člen Společnosti ilustrátorů architektury (SAI) 1987
Habilitace – docent architektury FA VUT Brno 1997
Autorizovaný architekt v České republice 2001
Poradce ve Frank Lloyd Wright Foundation,
Taliesin West, USA 2008
Generální ředitel Lewis+Hickey Praha, architekti 2002–2007
Executive L&H International Business Development 2007–2010
Profesor architektury – VUT Brno 2009
Zakládající partner globálního ateliéru „Transpolis“ 2010
Konzultant a nezavislý architekt 2011
Spoluvlastník Lewis and Hickey Praha Architekti 2012

OCENĚNÍ:
Medaile Královského institutu britských architektů (RIBA) za nejlepší studentské portfolio v Británii 1971
Cena RIBA za Diplomní portfolio 1975
Rome Scholarship (Prix d´Rome) v architektuře (British Academy v Římě) 1977–79
Stříbrná medaile Rektora VUT Brno za mezinárodní spolupráci 1998
Cena časopisu „Counstruction Journal“ za nejlepší administrativní interiéry roku 2004
Nejlepší komerční novostavba v Plzeňském kraji – obchodní středisko „Dvořák“ 2007

Ivan Nosek

*1941 v Rakovníku

Ivan Nosek je český architekt, organizátor a pedagog, který se mj. posledních čtyřicet let výraznou měrou podílel na plánování Kolína nad Rýnem. Po studiu stavební fakulty na pražském ČVUT a kvalifikací v zednické profesi v roce 1967 absolvoval ještě AVU v Praze, speciální školu architektury prof. J. Frágnera. Za svou profesní dráhu realizoval řadu staveb, urbanistických návrhů i územních plánů, publikoval řadu textů o architektuře, stál např. i u zrodu pražského metra a dnes je nositelem řady uznání. V Kolíně nad Rýnem získal i řadu zkušeností pří práci a komunikaci urbanisty s veřejností.

Vybraná uznání:
1988 Správa města Koln-Rhein za přetavbu veřejného prostoru, 2002 Čestné uznání za znovupostavení Kaple Sv.Václava v Bílce, soutěž, nejlepší stavba desetiletí v ústeckém kraji,
2004 Čestné uznání za stavbu Krajina s lidmi-realizace cesta přátelství, Okresní hospodářská komora v Litoměřicích, Nadace Vivilia, Nadace VIA, Nadace Open Society Fund Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti, 2010 Čestné uznání za práci při znovupostavení kaplička Sv.Václava v Bílce
atd.

Také založil a angažuje se v řadě občanských sdružení:
1998 Občanské sdružení pro znovupostavení kapličky Sv.Václava a obnovi návsi v Bílce pod Milešovkou, 2000 Založení tradiční Svatováclavské slavnosti v Bílce, 2003 Kooperační dohoda s Forderverein Landschloss Pirna-Zuschendorf e.V., 2004 ARKÁDIA-projekt spolupráce s koop.partnerem a Galerií mod.umění v Roudnici, 2005 Občanské sdružení přátel Českého střesdohoří v Bílce pod Milešovkou, 2010 Sochařské symposium v Bad Schandau,spolupráce organizace s koop. partnerem

záznam

Sestřih dalšího průběhu konference je dočasně k dispozici na https://www.youtube.com/watch?v=ICnNYbZTLoI