00.00:00

00:00:00

Jak zadávat územní plány?

KONFERENCE | 29. a 30. 11. 2013 | FA ČVUT Praha

Loňský ročník („Jak plánovat město? Tendence, metody, přístupy.“) se věnoval převážně otázkám současného plánování a jeho vazeb na reálné stavění a pozitivní rozvoj měst. Tento požadavek byl obsažen v základní tezi: „Chceme poznat pojetí územního plánu odrážející skutečné mechanismy rozvoje měst.“

Letos je hlavním tématem výstup 1. fáze výzkumného projektu „Metodika zadávání územních plánů, programový projekt Hl.mp 2013 – 15“, který je zpracováván v rámci Programu výzkumu, vývoje a inovací Hlavního města Prahy „Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace“ Fakultou architektury ČVUT.

Termín:
29. 11. 2013 (pátek)
Zpráva 1. fáze výzkumu, diskuzní panely
30. 11. 2013 (sobota)
Diskuzní panely, zpracování výstupů

Místo:
Fakulta architektury ČVUT v Praze
přednášková místnost (300 lidí) a zasedací místnost (50 lidí)

Teze:
1. Jak zadat a jak a co kontrolovat („místa rozhodnutí“, „cost-benefit“ apod.)?
2. Jaké jsou znaky kvalitního sídla?
3. Jaké jsou plánovací nástroje kvalitního rozvoje sídla?
4. Co je to kvalitní plán?
– jak vypadá zodpovězení otázek v zadání?
– jak vypadá komplexní informace?
– jak se ověřuje právní relevance (nárokovost, vymahatelnost apod.)?
5. Kde jsou omezení plánu (k čemu je a k čemu není tento nástroj)?

V rámci prvního dne konference bude představena Závěrečná zpráva z 1. fáze výzkumu. Zde budou popsány organizační principy a proces zpracovávání, budou souhrnně představeny metody, přístupy a dílčí výstupy týmů a budou prezentována klíčová témata pro další fázi. Odpoledne proběhnou první dva diskuzní panely na vybraná témata: 1. Sídlo, 2. Plán. Diskutující v panelech budou vedoucí jednotlivých týmů a konzultanti. Výstupy panelů budou podkladem pro další fázi výzkumu. V rámci druhého dne konference proběhne třetí diskuzní panel: 3. Zadání. Součástí konference bude výstava a distribuce vybraných dílčích výstupů výzkumu.

záznam

Sestřih záznamu z konference je k dispozici na you tube:
první část: http://www.youtube.com/watch?v=xpAHXZPA4ZM
druhá část: http://www.youtube.com/watch?v=YbJ_pZ0WuQE
třetí část: http://www.youtube.com/watch?v=Y78HLovJOyM
čtvrtá část: http://www.youtube.com/watch?v=ZIqeaZlmeDI