00.00:00

00:00:00

Proč a nač se ptát?

Metodika zadávání územních plánů velkých měst

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel.

Letošní ročník se věnuje závěrečným výstupům výzkumu v oblasti aktuálních tendencí v plánování a rozvoji měst ve vztahu k zadávání územních plánů. Více na https://vp.fa.cvut.cz

Hledání aktuální formy plánu a jeho zadání vychází z těchto otázek:
– jaká jsou klíčová témata kvalitního rozvoje města?
– jakými prostředky je lze naplňovat (nástroje, občané, instituce)?
– jak zadat a podmínit smysluplný zrod těchto prostředků v rámci kontinuálního procesu vyhodnocování a aktualizace?

TERMÍN:
28. 11. 2014 (pátek) od 9:00

MÍSTO:
Fakulta architektury ČVUT v Praze

POŘÁDÁ:
Ústav urbanismu, FA ČVUT v Praze
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice

PARTNEŘI:
ročník 2014 probíhá pod záštitou České komory architektů (ČKA) a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)

KONTAKT:
Filip Landa
M: landafi1@fa.cvut.cz
W: www.inventuraurbanismu.cz

záznam

Záznamy jednotlivých prezentací účastníků konference jsou dostupné v sekci “přednášky”.

Fotogalerie IU2014 je zde:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1004197169594501.1073741829.168084603205766&type=1

přednášky

Jan Jehlík

*1959 v Ústí nad Labem

autorizovaný architekt, člen Autorizační rady České komory architektů
1981 – 1985 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1985 – 1991 Stavoprojekt Ústí nad Labem
1991 Soukromá projekční kancelář
1991 – 1996 Magistrát města Ústí n.L. – hlavní architekt města, vedoucí stavebního odboru
od 1996 Soukromá firma – JAN JEHLÍK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
od 2007 Vedoucí ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT

Vybrané realizace:
. Rodinný dům, Ke Stráni, Vonoklasy 1998–2000
. Polyfunkční dům, Mírové náměstí, Ústí nad Labem 2003–2004
. Rodinný dům, Přerov n.L. 2003–2004
. Ulice Sluneční a Pod Kanálem, Dobříň 2007
. Rodiný dům, Budyně nad Ohří 2008
. Výrobní hala Materialise, Předlice, Ústí n.L. 2008
. Palác Zdar, Ústí n.L. (s Ivanem Reimannem, Berlin) 2008

Urbanismus:
. Aktualizace územního plánu, Ústí n.L. 1993
. Regulační plán, Ústí n.L. – Nové Všebořice 1997–2000
. Rodinné domy Jahodové pole, Ústí n.L. – Střekov 1997
. Integrovaná zóna Teplice – Ústí nad Labem 2003
. Bydlení pod Dlouhým Vrchem, Žitenice u Litoměřic 2007–2008

„Věřím, že lze nalézt přímé poznání věcí aniž by člověk podlehl iluzi množení informací.“

Proč a nač se ptát?

přehrát video

Úvodní prezentace hlavního řešitele: organizační principy, průběh zpracovávání, výstupy a klíčová témata.

Irena Fialová

Irena Fialová je absolventka FA ČVUT (1985), členka ČKA (od 2002), spoluzakladatelka nakladatelství a časopisu Zlatý řez (od 1992)a expertka Ceny Evropské unie za současnou architekturu (od 1996). Pracovala na ÚHA Praha (1985–1993), spolupracovala s D.A. Studiem (1990–99), FA TUL, FA ČVUT a VSUP (1994–2009) a firmou Sipral (1998–2008). Je autorkou a spoluautorkou knih: Zlatý Anděl/Jean Nouvel v Praze (2000), Frank Gehry a Vlado Milunic/Tančící dům (2003), PRG 2021/průvodce po současné architektuře Prahy (2007), Martin Rajniš/Přirozená architektura (2008) a D3A/Živá architektura (2009). Od roku 2009 přednáší na FA ČVUT o teorii a tendencích současné architektury a urbanismu, je koordinátorkou doktorského studijního programu a členkou vědeckoumělecké rady.

Proč a nač se ptát: principy a premisy

přehrát video

Pokračování prezentace hlavního řešitele, organizační principy a proces zpracovávání, výstupy a klíčová témata.

Diskuse I

Diskuse moderovaná Petrem Hlaváčkem

Diskuse I

přehrát video

Jiří Plos

*1952 v Plzni

Vedoucí výzkumného centra a pedagog na FA ČVUT Praha (obor právo a obor vývoj urbanismu) a na FUA TU Liberec (obor právo a obor stavba měst), odborná výzkumná, publikační, přednášková a expertní konzultační činnost v oboru teorie a dějiny architektury a urbanismu, teorie prostorového (územního) plánování včetně strategického plánování obcí, měst a regionů, právo se zaměřením na legislativu výstavby a výkonu povolání autorizovaných architektů, památkové péče, životního prostředí včetně ochrany přírody a krajiny a organizaci a výkon veřejné správy v uvedených sférách; spolupráce na přípravě právních norem; spoluautorství při přípravě rozvojových programů obcí a konzultační činnost v oboru prostorového plánování a v dalších uvedených oborech.

Proč a nač se ptát? Metodika zadávání územních plánů

přehrát video

Pokračování prezentace hlavního řešitele: aktéři a jejich role.

Jan Jehlík

*1959 v Ústí nad Labem

autorizovaný architekt, člen Autorizační rady České komory architektů
1981 – 1985 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1985 – 1991 Stavoprojekt Ústí nad Labem
1991 Soukromá projekční kancelář
1991 – 1996 Magistrát města Ústí n.L. – hlavní architekt města, vedoucí stavebního odboru
od 1996 Soukromá firma – JAN JEHLÍK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
od 2007 Vedoucí ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT

Vybrané realizace:
. Rodinný dům, Ke Stráni, Vonoklasy 1998–2000
. Polyfunkční dům, Mírové náměstí, Ústí nad Labem 2003–2004
. Rodinný dům, Přerov n.L. 2003–2004
. Ulice Sluneční a Pod Kanálem, Dobříň 2007
. Rodiný dům, Budyně nad Ohří 2008
. Výrobní hala Materialise, Předlice, Ústí n.L. 2008
. Palác Zdar, Ústí n.L. (s Ivanem Reimannem, Berlin) 2008

Urbanismus:
. Aktualizace územního plánu, Ústí n.L. 1993
. Regulační plán, Ústí n.L. – Nové Všebořice 1997–2000
. Rodinné domy Jahodové pole, Ústí n.L. – Střekov 1997
. Integrovaná zóna Teplice – Ústí nad Labem 2003
. Bydlení pod Dlouhým Vrchem, Žitenice u Litoměřic 2007–2008

„Věřím, že lze nalézt přímé poznání věcí aniž by člověk podlehl iluzi množení informací.“

Proč a nač se ptát? Závěry výzkumu

přehrát video

Pokračování prezentace hlavního řešitele: závěry výzkumu.

Diskuse II

Druhá diskuse moderovaná Petrem Hlaváčkem.

Diskuse II

přehrát video

Druhá diskuse moderovaná Petrem Hlaváčkem.

Milan Körner

*1944 v Českých Budějovicích
Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze (obor architektura a urbanismus) v r. 1968

Je členem České komory architektů (průběžně člen představenstva, dozorčí a autorizační rady) a členem Asociace pro urbanismus a územní plánování, (spoluzakladatel, předseda, později místopředseda). Je expertem s bohatými zkušenostmi v oblasti územního a regionálního plánování (koncepce územního rozvoje České republiky, přeshraniční studie, územní plány velkých územních celků, zásady územního rozvoje, regionální studie, územní plány měst a obcí, vyhledávací a urbanistické studie), poradenské a expertní činnosti (posudky aj.). Autor odborných publikací – zejména odborné články v časopisech Urbanismus a územní rozvoj a Doprava, přednášky na odborných seminářích. Odborný garant urbanistických mezinárodních sympozií či konferencí Město a region (1996, 1997, 1999, 2000), Proměny středoevropského prostoru (2005).
Od roku 1996 vlastní atelier – AURS, spol. s r. o.

Dřívější působení – 1968 – 1969 v Útvaru hl. architekta hl. m. Prahy, v SIALu Liberec, Filmovém studiu Barrandov a ve výzkumném ústavu IMADOS. V dalším období pak v Krajském projektovém ústavu Praha, atelier U-24 (1978 – 1989), ve společnosti TERPLAN Praha (1989 – 1992), ve společnosti ILF Consulting Engineers (1992 – 1996). Od roku 1996 je jednatelem (mimo období 2003–2005) a spoluvlastníkem atelieru AURS, spol. s r. o., v letech 2003 až 2005 také souběžně působil jako vedoucí odboru urbanistické koncepce města Útvaru rozvoje města, Magistrát hl. m. Prahy.

Souvislosti územního plánování úrovně regionální a vyšší

přehrát video

Jan Sedlák

*1951

Fakultu architektury ČVUT absolvoval roku 1977. Dnes na této fakultě působí jako odborný asistent a vede zde ateliér v Ústavu navrhování. Ve svých četných územně plánovacích dokumentech zpracovával především problematiku urbanismu historických měst a obcí, jeho návrhy a realizace se rovněž zaměřovaly především na historické části měst. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století. Jeho metodická činnost v oblasti památkové péče souvisí především s ochranou městských i venkovských památkových zón, resp. jejich veřejných prostor.

Územní plán

přehrát video

Ivan Plicka

*1958 v Praze

absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 1982
IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.
S.P.S ARCHITEKTI s.r.o.
autor několika desítek územních plánů měst a obcí
z architektonických realizací:
Divadlo ARCHA v Praze (1994)
areál Čínského velvyslanectví v Praze (1999)
park Rajská zahrada v Praze (2008)
předseda Společnosti pro krajinu
předseda správní rady Divadlo Archa o.p.s.
od r. 2014 předseda České komory architektů

Územní plán

přehrát video

Michal Kohout

*1964

Po ukončení studia na FA ČVUT (1988) organizoval doškolovací kurzy pro mladé architekty. V době popřevratové vyučoval na/se svojí alma mater v ateliéru A. Šrámkové. Od roku 2007 vede na FA ČVUT ateliér (s D. Tichým) a výuku programu soubory staveb na ústavu urbanismu, od roku 2011 vede ústav nauky o budovách. Mezi lety 1995 a 2011 společná kancelář se Z. Jiranem (Jiran Kohout architekti), od roku 2012 kancelář UNIT architekti. V posledních letech se věnuje převážně stavbám pro bydlení a urbanismu a to formou návrhu, výuky i výzkumu. Je spoluzakladatel Centra kvality bydlení (2010, spolu s D. Tichým a J. Plosem).

Pracuje rovněž v nakladatelství Zlatý řez, kde spoluedituje stejnojmenný časopis a řadu průvodců po moderní architektuře České republiky (Praha, 1995 a Morava a Slezsko, 2005). V roce 2002 editoval Ročenku české architektury, jejíž předmluva Veřejné důvěrnosti byla zařazena do sborníku kritických textů o evropské architektuře „looking at european architecture: a critical view“ (2008, CIVA).

Dílčí plán

přehrát video

Jaroslav Zima

*1961

ČVUT Praha, Fakulta architektury
D3A spol. s r. o.
Nehrajeme na cello, nezaříkáváme koně, děláme architekturu.

Trochu jiná Praha

přehrát video

Tomáš Prouza

*1961

ČVUT Praha, Fakulta architektury
D3A spol. s r. o.
Nehrajeme na cello, nezaříkáváme koně, děláme architekturu.

Trochu jiná Praha

přehrát video

Karel Maier

vedoucí Ústavu prostorového plánování FA ČVUT v Praze

Procesy

přehrát video