00.00:00

00:00:00

Jak učit architekty venkovu?

Výzkumný projekt Venkov – Architektura – Výuka

“Vše je krajina. Krajina je osídlená. Osídlení obsahuje stavby. Koncentrace staveb je sídlem. Sídlo je spravováno obcí. Obec je společenstvím. Vesnice je obcí.”

Letošní ročník se věnuje výstupům ze zkoumání aktuálních témat věnovaných projektování a plánování na českém venkově.

Smyslem celého projektu je hledat způsoby hodnotné výuky budoucích architektů v oblasti navrhování venkovských osídlení. A to ve všech měřítcích a formátech, od domu přes veřejný prostor k územním plánům. Nejde o obecnou debatu o venkově, ale především o reflexi práce architekta v prostředí malých obcí a obydlené a osídlené krajiny. Prostředkem této reflexe je pracovní setkávání různých odborníků i poučených laiků ochotných a schopných vzájemně si sdělovat zkušenosti s architektonickou tvorbou ve venkovském prostředí. Smyslem setkávání a formulovaných poučení je vytvořit prostor pro širokou debatu, pořádat a prezentovat různé přístupy k navrhování a v neposlední řadě kompletovat podklady pro výuku na architektonických školách. Protože teprve poučení absolventi a odborníci se mohou stát významnými partnery státu, obcí, organizací a občanů při zdravém rozvoji venkova.

TERMÍN:
27. 11. 2015 (pátek) od 9:00

MÍSTO:
Fakulta architektury ČVUT v Praze

POŘÁDÁ:
Ústav urbanismu, FA ČVUT v Praze
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ: ERA21, SMART CITIES Magazín
Akce se koná pod záštitou České komory architektů.

KONTAKT:
Filip Landa
M: landafi1@fa.cvut.cz
W: www.inventuraurbanismu.cz

program

8.00 — 9.00 prezence

1. blok / 9.00 — 10.40
METODIKA
doc. Ing. arch. Jan Jehlík, JUDr. PhDr. Jiří Plos
prezentace Programového projektu hl. m. P 2013–15 Metodika zadávání územních plánů aplikovaná na venkovské prostředí
——————————káva————————————————————
2. blok / 10.40 — 12.30
ATELIÉRY
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, doc. Ing. arch. Jan Jehlík, Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. , doc. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. Karel Havliš
prezentace přístupů vybraných ateliérů českých architektonických škol na různá venkovská témata
—————————————oběd————————————————
3. blok / 14.00 — 17.00
ODPOVĚDI
Ing. arch. Radmila Fingerová, Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., Ing. Klára Salzmann, Ph.D., prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Michal Dvořák, doc. RNDr. Radim Perlín, CSc., Ivan Němec, Ing. Pavlína Maříková, Ph.D.,
prezentace a reflexe odpovědí na otázky:
V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?
————————————————————————————————
RADA
Ke každému bloku bude probíhat panelová diskuze:
MUDr. Milena Černá / lékařka / VDV Olgy Havlové
prof. PhDr. Miloš Šejn / umělec, teoretik / AVU
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. / geobotanik, básník / BU AV ČR
Ivana Hujerová / krajská zastupitelka / Liberecký kraj
JUDr. PhDr. Jiří Plos / právník, kunsthistorik / FA ČVUT, FUA TUL
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. / historická geografka / HIU AV ČR
Ing. arch. Jan Pešta / architekt – památkář / FA ČVUT
Ing. Karel Matějka / starosta / obec Strunkovice n. B.
Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka / architekt – urbanista / Belgie, FA ČVUT
Ing. Vladimír Sitta / krajinářský architekt / Austrálie, FA ČVUT

Termín:
27. 11. 2015 (pátek), 9–17 hod.

Místo:
Fakulta architektury ČVUT v Praze

Programová rada: doc. Ing. arch. Jan Jehlík, JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., Ing. Radmila Fingerová, MgA. Bc. Jan Trejbal, Ing. arch. Vít Rýpar, Ing. arch. Filip Landa

ke stažení

Fotky z IU2015 jsou zde:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1208538065827076.1073741830.168084603205766&type=1&l=0bb2c8eb81

Pozvánka / Plakát *pdf
https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/iu2015_pozvanka.pdf

Anotace *doc ke stažení zde
https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/IU2015_anotace1.doc

Kompletní tisková zpráva *doc ke stažení zde:
https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/IU2015_tiskova-zprava_nejdelsi.doc

Zápisy z pracovních kolokvií, která předcházela Inventuře urbanismu 2015:

1) https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/150429_kolokvium1.pdf
2) https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/150623_kolokvium2.pdf
3) https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/151002_kolokvium31.pdf

KATALOG PROJEKTŮ STUDENTŮ FA ČVUT:
https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/Katalog_projektu_FACVUT.pdf

KATALOG PROJEKTŮ STUDENTŮ FA VUT, FUA TUL A FAST VŠTB-TU:
https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/Katalog_projektu_VUT_TUL_TU.pdf

ZÁVĚRY Z IU2015 – ODPOVĚDI NA ANKETNÍ OTÁZKY:
prof. Václav Girsa, FA ČVUT: https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/girsa.pdf
doc. Karel Havliš, FA VUT: https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/havlis.pdf
prof. Petr Hrůša, VŠB-TUO: https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/hrusa.pdf
doc. Jan Jehlík, FA ČVUT: https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/jehlik.pdf
arch. Radek Lampa, FA ČVUT: https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/lampa.pdf
prof. Jindřich Smetana, VŠUP: https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/smetana.pdf
Dr. Radek Suchánek, FUA TUL: https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/suchanek.pdf
prof. Hana Urbášková, FA VUT: https://vp.fa.cvut.cz/wp-content/uploads/urbaskova.pdf

záznam

Jan Jehlík

*1959 v Ústí nad Labem

autorizovaný architekt, člen Autorizační rady České komory architektů
1981 – 1985 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1985 – 1991 Stavoprojekt Ústí nad Labem
1991 Soukromá projekční kancelář
1991 – 1996 Magistrát města Ústí n.L. – hlavní architekt města, vedoucí stavebního odboru
od 1996 Soukromá firma – JAN JEHLÍK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
od 2007 Vedoucí ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT

Vybrané realizace:
. Rodinný dům, Ke Stráni, Vonoklasy 1998–2000
. Polyfunkční dům, Mírové náměstí, Ústí nad Labem 2003–2004
. Rodinný dům, Přerov n.L. 2003–2004
. Ulice Sluneční a Pod Kanálem, Dobříň 2007
. Rodiný dům, Budyně nad Ohří 2008
. Výrobní hala Materialise, Předlice, Ústí n.L. 2008
. Palác Zdar, Ústí n.L. (s Ivanem Reimannem, Berlin) 2008

Urbanismus:
. Aktualizace územního plánu, Ústí n.L. 1993
. Regulační plán, Ústí n.L. – Nové Všebořice 1997–2000
. Rodinné domy Jahodové pole, Ústí n.L. – Střekov 1997
. Integrovaná zóna Teplice – Ústí nad Labem 2003
. Bydlení pod Dlouhým Vrchem, Žitenice u Litoměřic 2007–2008

„Věřím, že lze nalézt přímé poznání věcí aniž by člověk podlehl iluzi množení informací.“

Jan Jehlík a Ladislav Lábus

přehrát video

Úvodní slovo děkana Fakulty architektury ČVUT prof. lng. arch. Ladislava Lábuse a úvodní Inventura inventury doc. Ing. arch. Jana Jehlíka

Jiří Plos

*1952 v Plzni

Vedoucí výzkumného centra a pedagog na FA ČVUT Praha (obor právo a obor vývoj urbanismu) a na FUA TU Liberec (obor právo a obor stavba měst), odborná výzkumná, publikační, přednášková a expertní konzultační činnost v oboru teorie a dějiny architektury a urbanismu, teorie prostorového (územního) plánování včetně strategického plánování obcí, měst a regionů, právo se zaměřením na legislativu výstavby a výkonu povolání autorizovaných architektů, památkové péče, životního prostředí včetně ochrany přírody a krajiny a organizaci a výkon veřejné správy v uvedených sférách; spolupráce na přípravě právních norem; spoluautorství při přípravě rozvojových programů obcí a konzultační činnost v oboru prostorového plánování a v dalších uvedených oborech.

Profesionálové a jejich výuka

přehrát video

prezentace Programového projektu hl. m. Prahy 2013–15 Metodika zadávání územních plánů aplikovaná na venkovské prostředí

Miroslav Cikán

*1964 v Praze

Vystudoval pražskou Fakultu architektury ČVUT. Je autorizovaným architektem a členem České komory architektů. Věnuje se teoretické, přednáškové a publikační činnosti a pořádání výstav. Spolupracuje na výzkumných úkolech na Fakultě architektury ČVUT. V letech 1990–1995 pracoval jako architekt ve Vídni. Od roku 1996 je společníkem v ateliéru MCA, který je nositelem řady ocenění včetně Grand Prix architektury (2012). Od roku 2009 je vedoucím ateliéru na Fakultě architektury ČVUT, kde byl také v roce 2013 jmenován docentem. Ve své architektonické praxi se podílí na návrzích a realizacích veřejných prostor (rekonstrukce parku Folimanka), revitalizací dílčích oblastí území Prahy (rekonstrukce Bastionu XXXI Novoměstského opevnění) a spolupracuje při tvorbě koncepcí rozvoje městského prostoru (pro Městské části Praha 1, Praha 2 a Praha 3).

Od extenzivního (d)obývání k intenzivnímu bytí 3

přehrát video

Ateliéry – prezentace přístupů vybraných ateliérů českých architektonických škol na různá venkovská témata

David Tichý

*1969 v Chrudimi

studoval na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň absolvoval doktorský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení. Pracoval v řadě architektonických kanceláří v České republice a v Německu, od roku 2000 spolupracoval 11 let s ateliérem Jiran Kohout architekti. David Tichý je pedagogem Fakulty architektury ČVUT, kde zároveň s Michalem Kohoutem vede ateliér. Je spoluzakladatel Centra kvality bydlení, ve své architektonické praxi se orientuje převážně na stavby pro bydlení. Intenzivně se věnuje poradenské činnosti v oblasti bydlení, spolupracuje mimo jiné s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Princip výuky navrhování venkovských sídel

přehrát video

Ateliéry – prezentace přístupů vybraných ateliérů českých architektonických škol na různá venkovská témata

Michal Kohout a David Tichý: Princip výuky navrhování venkovských sídel. Případová studie Stračí.

Radek Suchánek

*1976 ve Zlíně

V roce 2001 absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně, tamtéž v roce 2010 získal doktorát (téma: Vztah města a krajiny). V letech 2004–2005 studoval na Sint-Lucas School of Architecture Gent/Brussels.

Jako externí pedagog vyučoval v ateliéru scénografie na JAMU (1997–2001), od roku 2006 působí na FUA TUL, kde od roku 2010 vedl Katedru architektury, od r. 2014 vede Katedru urbanismu. Je praktikujícím architektem a členem redakční rady časopisu ERA21.

Projekty pro Liberecký kraj

přehrát video

Ateliéry – prezentace přístupů vybraných ateliérů českých architektonických škol na různá venkovská témata

Projekty pro Liberecký kraj a profilová témata nové katedry urbanismu Fakulty umění a architektury TU v Liberci.

Karel Havliš

*1944 v Přibyslavicích (okres Třebíč)

Původně chtěl studovat konstrukce letadel na Vojenské Technické Akademii, ale jejich náročnost a sofistikovanost jej z vojenské služby odvála rovnou na brněnské VUT, kde se přes talentové zkoušky dostal k architektuře na Stavební fakultě. Kvůli tzv. “vroubku” za studentskou angažovanost v letech 68–69, odešel do Zlína (do závětří), kde od roku 1973 pracoval na Útvaru hlavního architekta. Obnova města a urbanismus se staly jeho hlavními zájmy. Od roku 1990 působil ve Zlíně jako hlavní architekt města. Po sedmi letech opouští tuto pozici i tuto instituci, zakládá vlastní kancelář „Studio Havliš“, věnuje se architektuře, urbanismu i designu, spolupracuje se zahraničními partnery, především na TU Graz v Rakousku. V roce 2000 absolvoval s úspěchem konkurz na vedoucího ateliéru urbanismu na Fakultě architektury VUT a od té doby působí na této škole a vede studenty k přemýšlení a diskusím.

Obnova malých měst na jižní Moravě a v dolním Rakousku

přehrát video

Ateliéry – prezentace přístupů vybraných ateliérů českých architektonických škol na různá venkovská témata

Obnova malých a středních měst na jižní Moravě a v dolním Rakousku
Práce ateliéru na Ústavu navrhování FA VUT Brno. Postindustriální město – postagrární krajina.

Jan Jehlík

*1959 v Ústí nad Labem

autorizovaný architekt, člen Autorizační rady České komory architektů
1981 – 1985 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1985 – 1991 Stavoprojekt Ústí nad Labem
1991 Soukromá projekční kancelář
1991 – 1996 Magistrát města Ústí n.L. – hlavní architekt města, vedoucí stavebního odboru
od 1996 Soukromá firma – JAN JEHLÍK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
od 2007 Vedoucí ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT

Vybrané realizace:
. Rodinný dům, Ke Stráni, Vonoklasy 1998–2000
. Polyfunkční dům, Mírové náměstí, Ústí nad Labem 2003–2004
. Rodinný dům, Přerov n.L. 2003–2004
. Ulice Sluneční a Pod Kanálem, Dobříň 2007
. Rodiný dům, Budyně nad Ohří 2008
. Výrobní hala Materialise, Předlice, Ústí n.L. 2008
. Palác Zdar, Ústí n.L. (s Ivanem Reimannem, Berlin) 2008

Urbanismus:
. Aktualizace územního plánu, Ústí n.L. 1993
. Regulační plán, Ústí n.L. – Nové Všebořice 1997–2000
. Rodinné domy Jahodové pole, Ústí n.L. – Střekov 1997
. Integrovaná zóna Teplice – Ústí nad Labem 2003
. Bydlení pod Dlouhým Vrchem, Žitenice u Litoměřic 2007–2008

„Věřím, že lze nalézt přímé poznání věcí aniž by člověk podlehl iluzi množení informací.“

Ateliér JJ

přehrát video

Ateliéry – prezentace přístupů vybraných ateliérů českých architektonických škol na různá venkovská témata

Ateliér JJ – Ústav urbanismu FA ČVUT: Libá 2009, Předboj 2011, Mratín 2012, Milešovka 2013, Větřní 2014

Rada I

MUDr. Milena Černá / lékařka / VDV Olgy Havlové
prof. PhDr. Miloš Šejn / umělec, teoretik / AVU
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. / geobotanik, básník / BU AV ČR
Ivana Hujerová / krajská zastupitelka / Liberecký kraj
JUDr. PhDr. Jiří Plos / právník, kunsthistorik / FA ČVUT, FUA TUL
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. / historická geografka / HIU AV ČR
Ing. arch. Jan Pešta / architekt–památkář / FA ČVUT
Ing. Karel Matějka / starosta / obec Strunkovice n. B.
Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka / architekt–urbanista / Belgie, FA ČVUT

Odpovědi - Rada I

přehrát video

Diskuse “rady moudrých”:
V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

Ivan Plicka

*1958 v Praze

absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 1982
IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.
S.P.S ARCHITEKTI s.r.o.
autor několika desítek územních plánů měst a obcí
z architektonických realizací:
Divadlo ARCHA v Praze (1994)
areál Čínského velvyslanectví v Praze (1999)
park Rajská zahrada v Praze (2008)
předseda Společnosti pro krajinu
předseda správní rady Divadlo Archa o.p.s.
od r. 2014 předseda České komory architektů

Osobní inventura

přehrát video

Vzpomínání na Program obnovy venkova a další...

Jaroslav Sýkora

*1932 v Rimavské Sobotě

1951 gymnázium
1956 ČVUT Praha-fakulta architektury a pozemního stavitelství
1957 státní zkouška, ČVUT Praha, Fakulta architektury, vědecká aspirantura – CSc.
1988 jmenován profesorem v oboru architektura, specializace zemědělské stavby a územní plán vesnic

1957 Agroprojekt – projektant
1964 Vysoká škola zemědělská, Agronomická fakulta, katedra staveb, obor meliorace, odborný asistent
1971 ČVUT Praha, Fakulta architektury, odborný asistent, vědecký aspirant, docent, od roku 1988 profesor
od 1987 katedra průmyslových a zemědělských staveb, vedoucí
Současně se se svou pedagogickou činností věnuji i vědě, spolupráce s řadou státních institucí.
1991 přechází na Fakultu stavební, obor architektura a stavitelství, zakládá specializaci architektonické kreslení a územní plánování vesnic a krajiny, jsem garantem těchto oborů, vedu ateliér architektonické tvorby a architektonické kompozice.
Současně se od roku 1991 věnuje jako OSVČ architektonické tvorbě a urbanismu.
Nositel Felberovy stříbrné medaile ČVUT.

Problematika venkova ve skicách

přehrát video

Prezentace a reflexe odpovědí na otázky:
V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

Problematika venkova ve skicách 1997–98.

Radmila Fingerová

*1956 v Praze

Absolvovala agronomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně a obor sadovnicko-krajinářský v Lednici na Moravě v roce 1981. Autorizaci získala v oboru Krajinářská architektura v roce 1992. Dlouholetá členka ČKA, aktivní v Autorizační radě. V letech 2005–2007 generální tajemnice mezinárodní organizace krajinářských architektů IFLA. Pracuje jako porotce proškolený pro práci v architektonických (urbanistických) soutěžích. Z významnějších realizací: rehabilitace Havlíčkových sadů Grébovka v Praze (2006–2013), členka týmu vedeného Ing. arch. Hedvikou Hronovou / ARCOM), projekt ILUP Pomoraví (2002–2005, členka týmu, péče o krajinu), River City Prague na Rohanském ostrově v Praze Karlíně (studie areálu, zahradní úpravy Danube House, Nil House), návrhy soukromých zahrad (např. u Žákovy a Gočárovy vily na Babě).

Výuka - krajinářská architektura - venkov

přehrát video

Prezentace a reflexe odpovědí na otázky:
V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

Výuka – krajinářská architektura – venkov

Klára Salzmann

krajinářská architektka, absolventka Korvínovy univerzity v Budapešti (1982), působila na institutu URBION v Banské Bystrici a na Útvaru hlavního architekta v Banské Bystrici, postgraduální studium absolvovala na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře (2008). Je členkou Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, vyučuje na českých a slovenských univerzitách. Jejím celoživotním posláním je zájem a péče o krajinu. Žije a pracuje na Plzeňsku.

Krajina může být i krásná

přehrát video

Prezentace a reflexe odpovědí na otázky:
V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

Milena Hauserová

*1954 v Praze

Absolventka FA ČVUT, 17 let působení ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze (nyní NPÚ, úsřední pracoviště) postupně téměř ve všech úsecích zabývajících se péčí o nemovité památky, jejich průzkumem a hodnocením. Výzkumné úkoly v oblasti teorie a dějin památkové péče. 1989 dokončena vědecká aspirantura na ústavu dějin a teorie umění ČSAV, získání titulu kandidáta věd o umění na základě disertační práce Městský obytný dům ve středověku ve středních Čechách.
Od roku 1989 členem Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT, zprvu jako pedagog se zaměřením na středověkou architekturu, později jako vědecký pracovník s podílem na výuce jak v základním studiu tak na doktorandském stupni Školitelka doktorandů.

Další pedagogické působení: Katedra archeologie na filosofické fakultě Západočeské university v Plzni, lektor specializačních kurzů památkové péče při Národním památkovém ústavu v Praze. Příležitostně Katedra historie na filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.

Odpovědi

přehrát video

Prezentace a reflexe odpovědí na otázky:
V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

Radim Perlín

*1961 v Praze

Po ukončení studia ekonomické geografie na Přírodovědecké fakultě UK nastoupil v roce 1986 do Výzkumného ústavu výstavby a architektury, kde pracoval od roku 1990 jako vedoucí výzkumného týmu. Po zrušení ústavu přešel v r. 1994 zpět na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze na katedru sociální geografie a regionálního rozvoje. Přednáší v magisterském a doktorském studijním programu přednášky zaměřené na regionální rozvoj, územní a strategické plánování a rozvoj venkova. Od roku 2011 je členem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty, kde od r. 2012 vykonává funkci místopředsedy Akademického senátu PřF UK. Od roku 1998 je vědeckým tajemníkem České geografické společnosti. V rámci své odborné činnosti dále pracuje jako šéfredaktor odborného časopisu Informace České geografické společnosti a řídí vydávání elektronického Newslettru ČGS. Je členem redakční rady časopisu European Countryside. Od roku 2004 vede výzkumné projekty zaměřené na rozvoj venkova a na uplatnění možnosti rozvoje veřejné správy na venkově. Vybudoval a vede výzkumné centrum Rural, které působí v rámci domovské katedry. Od roku 2013 byl koordinátorem zpracování Strategického plánu hl. m. Prahy.

Venkov pohledem sociálního geografa

přehrát video

Prezentace a reflexe odpovědí na otázky:
V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

Venkov pohledem sociálního geografa

Lukáš Grasse

*1987 v Olomouci

Studoval architekturu v ateliérech J. Jehlíka, J. Sedláka, R. Kouckého a L. Lábuse na FA ČVUT v Praze (2011). V současnosti se věnuje výzkumu rolí urbanistických vizí a ideálních plánů na FA ČVUT Praha v ateliéru J. Sedláka.

Je součástí otevřeného seskupení architektů D+G+G (Dvořák+Gogolák+Grasse) zabývajícího se projekty od urbanismu až po drobnou architekturu. Sdružení se dlouhodobě věnuje urbanismu, územnímu plánování a rozvoji obcí, získalo řadu ocenění v soutěžích na územní plány.
http://www.dvorak-gogolak-grasse.com/

Vesnice ...Venkov?

přehrát video

Prezentace a reflexe odpovědí na otázky:
V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

Vesnice…Venkov?

Pavlína Maříková

*1973

1991–1996 Provozně-ekonomická fakulta ČZU v Praye
od r. 1999 Technik, sociolog – Sociologická laboratoř KHV, PEF ČZU Praha
Činnosti: sociologie venkova a zemědělství, výzkum, metodologie

Pohled sociologa

přehrát video

Prezentace a reflexe odpovědí na otázky:
V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

Pohled sociologa

Ivan Němec

fotograf, cfa – communication for architecture, cfa-design.com

Venkov pohledem fotografa

přehrát video

Prezentace a reflexe odpovědí na otázky:
V čem je práce architekta odlišná ve městě a na venkově?
Jaká jsou zásadní témata dnešního venkova pro práci architekta?
Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

Venkov pohledem fotografa: Zahrada – Návrší – Krajina

Rada II

MUDr. Milena Černá / lékařka / VDV Olgy Havlové
prof. PhDr. Miloš Šejn / umělec, teoretik / AVU
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. / geobotanik, básník / BU AV ČR
Ivana Hujerová / krajská zastupitelka / Liberecký kraj
JUDr. PhDr. Jiří Plos / právník, kunsthistorik / FA ČVUT, FUA TUL
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. / historická geografka / HIU AV ČR
Ing. arch. Jan Pešta / architekt–památkář / FA ČVUT
Ing. Karel Matějka / starosta / obec Strunkovice n. B.
Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka / architekt–urbanista / Belgie, FA ČVUT

Odpovědi - Rada II

přehrát video

Diskuse “rady moudrých” a závěrečné slovo Jana Jehlíka