00.00:00

00:00:00

Neznalost zákona neomlouvá aneb co se vlastně smí?

Ignorantia iuris non excusat / O právu, hodnotách, odpovědnosti a svobodě tvorby

Letošní ročník bude věnován právním vztahům a souvislostem v procesech plánování a stavění měst a obcí. IU 2016 si vytýká za cíl prozkoumat téma porozumění právu a smyslu a účelu právní regulace společenských vztahů týkajících se krajiny, urbanismu a architektury. Složitost společenských vztahů a rozsáhlost jejich právní regulace dosahuje obecně míry, která – dle našeho názoru – činí právo nejen pro běžné, ale i pro odborně poučené občany značně nepřehledným a nesrozumitelným. Za těchto okolností je aplikace práva mimořádně problematická.
Představy o samozřejmosti pozic a vztahů speciálně v rámci plánovacích a stavebních procesů jsou stále usvědčovány z omylu. Utváření hodnot, vymezení zájmů a potenciál střetů jsou jevy stále se rodící, proměňující a zanikající. A sféra územního a stavebního rozvoje obcí je toho dennodenně svědkem. Již jen proto, že součet všech požadavků obyvatel a návštěvníků území přesahuje násobně jeho možnosti i rozlohu. Přitom je již zřejmé, že pro určení společného (veřejného) zájmu jsou ideologická či technicistní kritéria ošemetným nástrojem. Je lepší v tomto zájmu přísně regulovat individuální projev v obavě z jeho nepředvídatelnosti? Nebo je lepší veřejný zájem tvořit prostřednictvím koordinace stále se proměňujících zájmů individuálních? Je opravdu tak jasné, co je obecným blahem a před čím je naopak nutné obyvatele měst a vesnic chránit? A jak se to slučuje s ochranou zájmů stavebníků, vlastníků nemovitostí či podnikatelů? Neexistují jednoduchá řešení a sami se často nacházíme ve svých požadavcích a činnostech v protichůdných rolích. A architekt/urbanista je z podstaty své profese povinen znát způsob rozhodování takových přirozených sporů, již „jen“ proto, aby mohl s odpovědností odborníka určit polohu a délku čáry a stanovit tvar.

TERMÍN: 2. 12. 2016 (pátek)
Akce se koná pod záštitou České komory architektů.
Mediálním partnerem je časopis ERA21.

Programová rada:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík, JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Pavel Hnilička, Mgr. František Korbel, PhD.

záznam

Záznam z INVENTURY URBANISMU 2016 bude na tomto webu dostupný v průběhu února 2017.

Fotky jsou zde: https://www.facebook.com/pg/Inventura-Urbanismu-168084603205766/photos/?tab=album&album_id=1507592802588266

program

2. 12. 2016 (pátek) | Fakulta architektury ČVUT v Praze

8.00—9.00 prezence
9.00—9.10 / ÚVOD / Jan Jehlík
Uvedení do problému konference, návaznost na předchozí konference, práce s výstupy.

9.10—9.50 / 1. BLOK / Petr Hlaváček, Jiří Plos
Úvod do problému stavby měst, vymezení širšího právního pole urbanismu a architektury, obecné výchozí principy a parametry pro hodnotné prostředí.

9.50—10.50 / 2. BLOK / Tomáš Sklenář, Jan Jehlík, Pavel Hnilička
Konkrétní aktuální problémy a témata z hlediska architekta, investora, advokáta, soudce, hygienika a občana.

————————káva————————

11.20—13.00 / 2. BLOK – pokračování / Monika McGarrell Klimentová, Eva Rychlíková, Hana Landová, Filip Dienstbier, Jiří Buryan
Konkrétní aktuální problémy a témata z hlediska architekta, investora, advokáta, soudce, hygienika a občana.

————————oběd————————

14.00—15.00 / Moderovaná panelová diskuze přednášejících z Bloku 1 a 2 a hostů. Formulace a záznam klíčových bodů, oblastí a tezí. Moderuje Jan Jehlík

————————káva————————

15.30—16.30 /
Moderovaná otevřená diskuze auditoria a přednášejících. Pokračování v záznamu klíčových bodů, oblastí a tezí. Moderuje Petr Hlaváček

Přednášející:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík / architekt / FA ČVUT
Ing. arch. Pavel Hnilička / architekt / Pavel Hnilička architekti
Ing. arch. Petr Hlaváček / architekt / FA ČVUT, bývalý ředitel IPR
JUDr. PhDr. Jiří Plos / právník / FA ČVUT
MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D. / vedoucí Oddělení zdravotních rizik, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.L.
Ing. Hana Landová / Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D. / Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Ing. Filip Dientsbier, Ph.D. / Nejvyšší správní soud
Mgr. Monika McGarrell Klimentová / IPR Praha
Ing. Tomáš Sklenář / Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Hosté:
doc. Ing. arch. Roman Koucký / architekt, bývalý ředitel Kanceláře metropolitního plánu IPR / FA ČVUT
Mgr. Štefan Potočňák / Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Tomáš Ctibor, CRE, FRICS / manažer a poradce v oblasti realitního trhu, bývalý ředitel IPR
Ing. arch. Václav Mencl / architekt, politik

ONLINE PŘENOS: po spuštění následujícího url odkazu ve vašem přehrávači: mms://server3.streaming.cesnet.cz/fa-2