00.00:00

00:00:00

Neznalost zákona neomlouvá aneb co se vlastně smí?

Ignorantia iuris non excusat / O právu, hodnotách, odpovědnosti a svobodě tvorby

Letošní ročník bude věnován právním vztahům a souvislostem v procesech plánování a stavění měst a obcí. IU 2016 si vytýká za cíl prozkoumat téma porozumění právu a smyslu a účelu právní regulace společenských vztahů týkajících se krajiny, urbanismu a architektury. Složitost společenských vztahů a rozsáhlost jejich právní regulace dosahuje obecně míry, která – dle našeho názoru – činí právo nejen pro běžné, ale i pro odborně poučené občany značně nepřehledným a nesrozumitelným. Za těchto okolností je aplikace práva mimořádně problematická.
Představy o samozřejmosti pozic a vztahů speciálně v rámci plánovacích a stavebních procesů jsou stále usvědčovány z omylu. Utváření hodnot, vymezení zájmů a potenciál střetů jsou jevy stále se rodící, proměňující a zanikající. A sféra územního a stavebního rozvoje obcí je toho dennodenně svědkem. Již jen proto, že součet všech požadavků obyvatel a návštěvníků území přesahuje násobně jeho možnosti i rozlohu. Přitom je již zřejmé, že pro určení společného (veřejného) zájmu jsou ideologická či technicistní kritéria ošemetným nástrojem. Je lepší v tomto zájmu přísně regulovat individuální projev v obavě z jeho nepředvídatelnosti? Nebo je lepší veřejný zájem tvořit prostřednictvím koordinace stále se proměňujících zájmů individuálních? Je opravdu tak jasné, co je obecným blahem a před čím je naopak nutné obyvatele měst a vesnic chránit? A jak se to slučuje s ochranou zájmů stavebníků, vlastníků nemovitostí či podnikatelů? Neexistují jednoduchá řešení a sami se často nacházíme ve svých požadavcích a činnostech v protichůdných rolích. A architekt/urbanista je z podstaty své profese povinen znát způsob rozhodování takových přirozených sporů, již „jen“ proto, aby mohl s odpovědností odborníka určit polohu a délku čáry a stanovit tvar.

TERMÍN: 2. 12. 2016 (pátek)
Akce se koná pod záštitou České komory architektů.
Mediálním partnerem je časopis ERA21.

Programová rada:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík, JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Pavel Hnilička, Mgr. František Korbel, PhD.

záznam

Petr Hlaváček

1985 absolvoval FA ČVUT v Praze
1987 – 1991 PÚ VHMP Atelier ALFA – atelier Ing. arch. Machonina
1993 hostující profesor University of Michigan college of architecture
1991 – 2008 architektonická kancelář R. U. A. (s Ing. arch. Hanou Seho-Münzovou)
1990 – 2010 pedagogická činnost FA ČVUT
2010 proděkan pro rozvoj na fakultě architektury ČVUT
atelier Architekti HeadHand s.r.o.

VÝZNAMNĚJŠÍ REALIZOVANÉ PRÁCE
1998 Realizace urbanistického konceptu souboru vil Vonoklasy
/s Akad. arch. Alenou Šrámkovou/6/97
rekonstrukce Plečnikovy vinice a Horního Jeleního příkopu na Pražském hradě
1999 rekonstrukce objektu č.p.106 v zámeckém areálu Lány /s V. Krátkým/
2005 realizace projektu obytného souboru Nový Jenštejn – 1. etapa
/s M. Hlaváčkovou, Hanou Seho, Janou Ilkovou, Liborem Kovářem/
2008 bytový dům U Michelského mlýna v Praze – Michli /s Hanou Seho/
rekonstrukce historického objektu Míšeňská 4, Praha 1
urbanistická studie obytného souboru Úvaly-Hostín
/s M. Šajtarem, P. Machkem, M. Hlaváčkovou, H. Seho/
podněty k novému územnímu plánu za Prahu X a Prahu XI
/s Romanem Kouckým, Radkem Kolaříkem/
2009 realizace rekonstrukce ambasády ČR v Brazílii
/s M. Hlaváčkovou, O. Korčákem/

Úvodní slovo Bloku I

přehrát video

Úvodní slovo Bloku I – Petr Hlaváček

Jiří Plos

*1952 v Plzni

Vedoucí výzkumného centra a pedagog na FA ČVUT Praha (obor právo a obor vývoj urbanismu) a na FUA TU Liberec (obor právo a obor stavba měst), odborná výzkumná, publikační, přednášková a expertní konzultační činnost v oboru teorie a dějiny architektury a urbanismu, teorie prostorového (územního) plánování včetně strategického plánování obcí, měst a regionů, právo se zaměřením na legislativu výstavby a výkonu povolání autorizovaných architektů, památkové péče, životního prostředí včetně ochrany přírody a krajiny a organizaci a výkon veřejné správy v uvedených sférách; spolupráce na přípravě právních norem; spoluautorství při přípravě rozvojových programů obcí a konzultační činnost v oboru prostorového plánování a v dalších uvedených oborech.

Úvodní slovo Bloku I_II

přehrát video

Neznalost/nevědomost zá-kona neomlouvá, aneb proč, co a jak regulovat.

Tomáš Sklenář

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Tomáš Sklenář

přehrát video

Územní plán – náležitosti a vazby.

Jan Jehlík

*1959 v Ústí nad Labem

autorizovaný architekt, člen Autorizační rady České komory architektů
1981 – 1985 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1985 – 1991 Stavoprojekt Ústí nad Labem
1991 Soukromá projekční kancelář
1991 – 1996 Magistrát města Ústí n.L. – hlavní architekt města, vedoucí stavebního odboru
od 1996 Soukromá firma – JAN JEHLÍK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
od 2007 Vedoucí ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT

Vybrané realizace:
. Rodinný dům, Ke Stráni, Vonoklasy 1998–2000
. Polyfunkční dům, Mírové náměstí, Ústí nad Labem 2003–2004
. Rodinný dům, Přerov n.L. 2003–2004
. Ulice Sluneční a Pod Kanálem, Dobříň 2007
. Rodiný dům, Budyně nad Ohří 2008
. Výrobní hala Materialise, Předlice, Ústí n.L. 2008
. Palác Zdar, Ústí n.L. (s Ivanem Reimannem, Berlin) 2008

Urbanismus:
. Aktualizace územního plánu, Ústí n.L. 1993
. Regulační plán, Ústí n.L. – Nové Všebořice 1997–2000
. Rodinné domy Jahodové pole, Ústí n.L. – Střekov 1997
. Integrovaná zóna Teplice – Ústí nad Labem 2003
. Bydlení pod Dlouhým Vrchem, Žitenice u Litoměřic 2007–2008

„Věřím, že lze nalézt přímé poznání věcí aniž by člověk podlehl iluzi množení informací.“

Jan Jehlík

přehrát video

Vesmír stavby měst

Pavel Hnilička

*1975 v Praze

Ing. arch., Dipl.NDS ETHZ in Architektur

Studoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v letech 1993–2000 u prof. Ladislava Lábuse a prof. Aleny Šrámkové. V roce 2002–2003 absolvoval postgraduální studium na ETH Zürich u prof. Dietmara Eberleho. Pracoval v ateliéru 4DS v letech 1998–1999 a v atelieru prof. Pavla Zvěřiny v letech 1999–2002. Od roku 2003 vede vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti. V letech 2006–2009 spolupracoval s Ondřejem Císlerem. Od roku 2003 spolupracuje s ateliérem Baumschlager Eberle na projektech v Praze. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Je autorem knihy „Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“ (2005). V letech 2007–2010 vyučoval na FA ČVUT na ústavu urbanismu. Od roku 2012 pracuje pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy jako vedoucí pracoviště pro územní a stavební standardy. S ženou Hanou má tři děti, Agátu, Lukáše a Martina.

Pavel Hnilička

přehrát video

PRÁVO STAVBY. Otázky obstarání povolení stavby a nastavení pravidel v regulačním plánu.

Monika McGarrell Klimentová

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Monika McGarrell Klimentová

přehrát video

Participace v plánování města.

Eva Rychlíková

Vedoucí oddělení zdravotních rizik, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Eva Rychlíková

přehrát video

Předběžná opatrnost

Hana Landová

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

Hana Landová

přehrát video

Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Filip Dienstbier

Nejvyšší správní soud.

Filip Dienstbier

přehrát video

Územní plánování pohledem správního soudu.

Jiří Buryan

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Jiří Buryan

přehrát video

Může samospráva zasahovat do rozhodování podle stavebního zákona?

Diskuse I

Diskuse moderovaná Petrem Hlaváčkem

Panelová diskuse

přehrát video

Moderuje Petr Hlaváček

Diskuse II

Druhá diskuse moderovaná Petrem Hlaváčkem.

Diskuse s posluchači

přehrát video

Moderuje Jan Jehlík

program

2. 12. 2016 (pátek) | Fakulta architektury ČVUT v Praze

8.00—9.00 prezence
9.00—9.10 / ÚVOD / Jan Jehlík
Uvedení do problému konference, návaznost na předchozí konference, práce s výstupy.

9.10—9.50 / 1. BLOK / Petr Hlaváček, Jiří Plos
Úvod do problému stavby měst, vymezení širšího právního pole urbanismu a architektury, obecné výchozí principy a parametry pro hodnotné prostředí.

9.50—10.50 / 2. BLOK / Tomáš Sklenář, Jan Jehlík, Pavel Hnilička
Konkrétní aktuální problémy a témata z hlediska architekta, investora, advokáta, soudce, hygienika a občana.

————————káva————————

11.20—13.00 / 2. BLOK – pokračování / Monika McGarrell Klimentová, Eva Rychlíková, Hana Landová, Filip Dienstbier, Jiří Buryan
Konkrétní aktuální problémy a témata z hlediska architekta, investora, advokáta, soudce, hygienika a občana.

————————oběd————————

14.00—15.00 / Moderovaná panelová diskuze přednášejících z Bloku 1 a 2 a hostů. Formulace a záznam klíčových bodů, oblastí a tezí. Moderuje Jan Jehlík

————————káva————————

15.30—16.30 /
Moderovaná otevřená diskuze auditoria a přednášejících. Pokračování v záznamu klíčových bodů, oblastí a tezí. Moderuje Petr Hlaváček

Přednášející:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík / architekt / FA ČVUT
Ing. arch. Pavel Hnilička / architekt / Pavel Hnilička architekti
Ing. arch. Petr Hlaváček / architekt / FA ČVUT, bývalý ředitel IPR
JUDr. PhDr. Jiří Plos / právník / FA ČVUT
MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D. / vedoucí Oddělení zdravotních rizik, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.L.
Ing. Hana Landová / Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D. / Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Ing. Filip Dientsbier, Ph.D. / Nejvyšší správní soud
Mgr. Monika McGarrell Klimentová / IPR Praha
Ing. Tomáš Sklenář / Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Hosté:
doc. Ing. arch. Roman Koucký / architekt, bývalý ředitel Kanceláře metropolitního plánu IPR / FA ČVUT
Mgr. Štefan Potočňák / Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Tomáš Ctibor, CRE, FRICS / manažer a poradce v oblasti realitního trhu, bývalý ředitel IPR
Ing. arch. Václav Mencl / architekt, politik

ONLINE PŘENOS: po spuštění následujícího url odkazu ve vašem přehrávači: mms://server3.streaming.cesnet.cz/fa-2