00.00:00

00:00:00

Kdo to vlastně řídí aneb vztah a svár politiky & architektury

Letošní ročník se bude věnovat křehké spolupráci veřejné a odborné sféry při realizaci prospěšných urbánních záměrů.

1—Obecná pravidla a principy
PROCESY, POSTOJE, NÁSTROJE
Co se rozumí správou obce a jaké existují
základní modely. Jaký je obecný a právní
rámec stavění města.

2—Realita Politiky architektury
IDEA, REALIZACE, JAK DÁL
Co je Politika architektury, jaké je její poslání,
smysl a účel, čemu a proč má sloužit,
komu a čemu je určena. Jaká je pozice
architektonické profese v rámci rozvoje měst.

3—Správa a architektura obcí
PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY, MĚSTSKÝ ARCHITEKT,
USKUTEČŇOVÁNÍ CÍLŮ
Jak souvisí činnost architektů se správou obce,
jaké jsou nástroje „městské architektury“
a jaké jsou formy jejich použití.

4—Plány a projekty
SOUČASNÉ ZPŮSOBY EFEKTIVNÍ REALIZACE
OBECNÍCH CÍLŮ
Konkrétní nástroje urbanismu a architektury
v každodenní praxi rozhodování (politického /
správního / ekonomického). Trendy ve světě
a porovnání s českou skutečností.

TERMÍN:
24. 11. 2015 (pátek) od 9:00

MÍSTO:
Fakulta architektury ČVUT v Praze

REGISTRACE:
https://goo.gl/forms/0Q7FOYAEiApQ5vmD2

POŘÁDÁ:
Ústav urbanismu, FA ČVUT v Praze
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ: ERA21
Akce se koná pod záštitou České komory architektů.

KONTAKT:
Adam Glas
M: glasadam@fa.cvut.cz
W: www.inventuraurbanismu.cz

Registrace

Registrační formulář pro přihlášení na IU 2017:
https://goo.gl/forms/0Q7FOYAEiApQ5vmD2