00.00:00

00:00:00

Kdo to vlastně řídí aneb vztah a svár politiky & architektury

Letošní ročník se bude věnovat křehké spolupráci veřejné a odborné sféry při realizaci prospěšných urbánních záměrů.

1—Obecná pravidla a principy
PROCESY, POSTOJE, NÁSTROJE
Co se rozumí správou obce a jaké existují základní modely. Jaký je obecný a právní rámec stavění města.

Přednáší:
JUDr. PhDr. Jiří Plos; prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.; MUDr. Roman Joch; Ing. arch. Václav Mencl; RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

2—Správa a architektura obcí
PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY, MĚSTSKÝ ARCHITEKT, USKUTEČŇOVÁNÍ CÍLŮ
Jak souvisí činnost architektů se správou obce, jaké jsou nástroje „městské architektury“ a jaké jsou formy jejich použití.

Přednáší:
Ing. arch. Petr Hlaváček; Ing. arch. David Hlouch; Ing. arch. Ondřej Rys; MgA. Jakub Chuchlík; doc. Ing. arch. Michal Sedláček; Mgr. Ondřej Boháč; Ing. Věslav Michalik, CSc.

3—Plány a projekty
SOUČASNÉ ZPŮSOBY EFEKTIVNÍ REALIZACE OBECNÍCH CÍLŮ
Konkrétní nástroje urbanismu a architektury v každodenní praxi rozhodování (politického / správního / ekonomického). Trendy ve světě a porovnání s českou skutečností.

Přednáší:
doc. Ing. arch. Irena Fialová; Ing. arch. Pavel Hnilička; Prof. Ing. arch. Michal Kohout; Ing. arch. Vít Řezáč; Prof. Ing. arch. Roman Koucký;

TERMÍN:
24. 11. 2015 (pátek) od 9:00 do 20:00

MÍSTO:
Fakulta architektury ČVUT v Praze

REGISTRACE:
https://goo.gl/forms/0Q7FOYAEiApQ5vmD2

POŘÁDÁ:
Ústav urbanismu, FA ČVUT v Praze
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ: ERA21
Akce se koná pod záštitou České komory architektů.

KONTAKT:
Adam Glas
M: glasadam@fa.cvut.cz
W: www.inventuraurbanismu.cz

Záznam

Záznam z Inventury Urbanismu 2017 naleznete na YouTube kanálu Inventury Urbanismu:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1AIIZCC-QVHtKzZTFVXIf0571Aed8hrE

Harmonogram

Harmonogram konference:

ÚVOD
9.00 – 9.20 Jan Jehlík (Úvod – co, proč, jak)

1. PRAVIDLA A PRINCIPY
9.20 – 9.40 – Jiří Plos (Správa obce – úvod k obecným pravidlům a principům)
9.40 – 10.00 – Jan Sokol (Společenství a společnost)
10.00 – 10.20 – Roman Joch (Polis a politika)
10.20 – 10.40 – Tomáš Hudeček (Jak se rozhoduje město)
10.40 – 11.00 – Václav Mencl (Politická a urbanistická koncepce)

11.00 – 11.40 – KÁVA

2. SPRÁVA A ARCHITEKTURA OBCÍ
11.40 – 12.00 – David Hlouch (Zkušenosti architekta – politika v malém měřítku )
12.00 – 12.20 – Ondřej Rys (Jak vrátit architekturu do města)
12.20 – 12.40 – Jakub Chuchlík (Na co navazovat)

12.40 – 13.40 – OBĚD

13.40 – 14.00 – Michal Sedláček (2022 KAM Brno)
14.00 – 14.20 – Petr Hlaváček (Příběh jednoho snažení)
14.20 – 14.40 – Ondřej Boháč (Snažení jednoho příběhu)
14.40 – 15.00 – Věslav Michalik (Když stavíme město. Politik versus architekt. Kdo koho potřebuje?)

15.00 – 15.40 – KÁVA

3. PLÁNY A PROJEKTY
15.40 – 16.00 – Irena Fialová (Drobná práce na projektu)
16.00 – 16.20 – Pavel Hnilička (Hustota a ekonomika)
16.20 – 16.40 – Michal Kohout (Nástroje správy vystavěného prostředí)
16.40 – 17.00 – Vít Řezáč (Sladění zájmů v území)
17.00 – 17.20 – Roman Koucký (A co kdyby to neřídil nikdo…)

18.00 – 20.00 – DISKUZE