00.00:00

00:00:00

Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku

Letošní konference se bude zabývat podstatnými jevy a atributy vytvářejícími komplexní soubor památkových hodnot v kontextu urbánních celků.

Výchozí myšlenkou je pojetí města jako nedělitelného kontinua, kde každá měřítková vrstva nese přiměřené významy. Na jedné straně architektonické objekty a jejich části, na druhé straně urbánní objekty a jejich části, jde jen o jedno prostředí viděné ze dvou měřítkových úrovní. Urbanistické hledisko primárně vychází ze zkoumání celku obce, tzn. vymezeného území zastavěného i nezastavěného. A právě v tomto rámci letošní konference a souběžný výzkum zkoumají vztahy mezi památkově chráněnými lokalitami (rezervacemi a zónami) a oním celkem.

Konference a souběžné workshopy jsou součástí pětiletého projektu NAKI II „Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR“ zpracovávaného Fakultou architektury v ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Cílem projektu je „vytvoření nástrojů a metodiky k určení základních prvků komplexní identity historických měst České republiky pro identifikaci a ochranu jejich památkových hodnot, zejména jejich veřejných prostor a velmi cenných dokladů tvůrčí středověké lokace“.

SEKCE:
1 — Právní otázky péče a ochrany historických sídlišť.
2 — Urbanistická dimenze památkové ochrany.
3 — Lokace, zakládání a vytyčování měst.
4 — Každodennost v historickém prostředí měst.

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR:
prof. Ing. arch. Jan Jehlík / Ing. arch. Tomáš Drdácký /PhDr. JUDr. Jiří Plos /
Ing. arch. Jana Zdráhalová / PhD., Ing. arch. Vít Rýpar

TERMÍN:
30. 11. 2018 (pátek) od 9:00

MÍSTO:
Fakulta architektury ČVUT v Praze

POŘÁDÁ:
Ústav urbanismu, FA ČVUT v Praze
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice

KONTAKT:
M: inventuraurbanismu@gmail.com
W: www.inventuraurbanismu.cz

Program

Inventura Urbanismu / konference a workshop
Fakulta architektury ČVUT v Praze
pátek 30—11

9:00 – 9:30 úvodní slovo
Konferenci moderuje doc. Ing. arch. Irena Fialová

9:30 – 11:00 – panel 1 / PRÁVNÍ OTÁZKY PÉČE A OCHRANY HISTORICKÝCH SÍDLIŠŤ
Jak ovlivňuje právo stabilitu a variabilitu urbánních struktur z hlediska památkové péče?
Panelisté ____ JUDr. PhDr. Jiří Plos (právník a historik umění, FA ČVUT)
Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M. (právník a soudce, NSS)
Mgr. et Mgr. Michal Novotný (právník a historik umění)
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (architekt, památkář, FA STU Bratislava)
PhDr. Jan Vojta (historik umění a památkář)

11:00 – 11:30 káva

11:30 – 13:00 – panel 2 / URBANISTICKÁ DIMENZE PAMÁTKOVÉ OCHRANY
Jaké jsou podstatné jevy a atributy odrážející urbánní hodnoty historických jader měst?
Panelisté ____ prof. Ing. arch. Jan Jehlík (architekt, urbanista, FA ČVUT)
Ing. arch. Vít Rýpar (architekt, urbanista, FA ČVUT)
Ing. arch. Jan Sedlák (architekt, urbanista, FA ČVUT)
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán (architekt, urbanista, FA ČVUT)
arch. Antonio Moro (architekt, urbanista, Barcelona)
PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD. (etnograf, historik umění, NPÚ Praha)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (architekt)

13:00 – 14:00 oběd

14.00 – 15.30 – panel 3 / LOKACE, ZAKLÁDÁNÍ A VYTYČOVÁNÍ MĚST
Jaké znalosti a možnosti podmiňovaly lokaci, vyměření a vytyčení středověkých měst?
Panelisté ____ Ing. arch. Tomáš Drdácký (architekt, urbanista, památkář, ÚTAM AV ČR)
Ing. Tomáš Zadražil (geodet, ÚTAM AV ČR)
André Loits, Ir. (inženýr, badatel, Belgie)
Ing. arch. Ondřej Šefců (architekt, památkář, ředitel NPÚ ÚOP Praha)
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. (geodet, FSv ČVUT)
Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D. (památkářka, NPÚ ÚOP Brno)
PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D. (vedoucí archeolog, NPÚ ÚOP Olomouc)
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (historička, HÚ AV ČR)

15:30 – 16:00 káva

16:00 – 17:30 – panel 4 / KAŽDODENNOST V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ MĚST
Jaký význam mají památkové rezervace pro život současných měst?
Moderují Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D., Mgr. Kristýna Drápalová
Panelisté ____ Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. (architektka, urbanistka, FA ČVUT)
Bc. Libor Honzárek (předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska)
Mgr. Roman Fabeš (starosta Telče)
prof. Ing. arch. Petr Hrůša (architekt, urbanista, Brno)
Ing. arch. Miroslav Vodák (architekt, spolek CBArchitektura)
Ing. arch. Vladimír Dolejšek (architekt, urbanista, Útvar hl. architekta, České Budějovice)

17:30 – 18:00 závěr